Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Plastconsult As
Juridisk navn:  Plastconsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nærsnestangen 38A Nærsnestangen 38A Fax:
3478 Nærsnes 3478 Nærsnes
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 920037623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/7/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxy As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 257.000
Resultat: 257.000
Egenkapital: 219.000
Regnskap for  Plastconsult As
Resultat 2017
Driftsinntekter 257.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 257.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 257.000
Skattekostnad -60.000
Årsresultat 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 287.000
Sum eiendeler 287.000
Sum opptjent egenkapital 189.000
Sum egenkapital 219.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 257.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 257.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 257.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 257.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 287.000
Sum eiendeler 287.000
Sum opptjent egenkapital 189.000
Sum egenkapital 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 219.000
Likviditetsgrad 1 4.2
Likviditetsgrad 2 4.2
Soliditet 76.3
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 89.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex