Plastikkirurgisk Institutt AS
Juridisk navn:  Plastikkirurgisk Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117670
Nesttunbrekka 95 Nesttunbrekka 95 Fax: 55117676
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 890660282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/4/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: plastikkirurg stefan emmes as
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Forretningsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.73%
Resultat  
  
4677.78%
Egenkapital  
  
1448%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.934.000 6.097.000 4.505.000 4.275.000 4.845.000
Resultat: 412.000 -9.000 -21.000 71.000 -106.000
Egenkapital: 337.000 -25.000 -16.000 4.000 -67.000
Regnskap for  Plastikkirurgisk Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.934.000 6.097.000 4.505.000 4.275.000 4.845.000
Driftskostnader -6.517.000 -6.101.000 -4.519.000 -4.202.000 -4.947.000
Driftsresultat 416.000 -4.000 -14.000 74.000 -102.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -7.000
Finans -5.000 -5.000 -6.000 -3.000 -5.000
Resultat før skatt 412.000 -9.000 -21.000 71.000 -106.000
Skattekostnad -51.000 0 0 0 0
Årsresultat 361.000 -9.000 -21.000 71.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 548.000 452.000 363.000 55.000 62.000
Sum omløpsmidler 479.000 734.000 442.000 761.000 487.000
Sum eiendeler 1.027.000 1.186.000 805.000 816.000 549.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 -125.000 -116.000 -96.000 -167.000
Sum egenkapital 337.000 -25.000 -16.000 4.000 -67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000 160.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 1.211.000 661.000 651.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 1.028.000 1.186.000 805.000 815.000 549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.733.000 0 0 0 0
Andre inntekter 201.000 6.097.000 4.505.000 4.275.000 4.845.000
Driftsinntekter 6.934.000 6.097.000 4.505.000 4.275.000 4.845.000
Varekostnad -987.000 -820.000 -389.000 -391.000 -576.000
Lønninger -3.534.000 -3.414.000 -2.324.000 -2.173.000 -2.787.000
Avskrivning -44.000 -27.000 -33.000 -25.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.952.000 -1.840.000 -1.759.000 -1.625.000 -1.560.000
Driftskostnader -6.517.000 -6.101.000 -4.519.000 -4.202.000 -4.947.000
Driftsresultat 416.000 -4.000 -14.000 74.000 -102.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -5.000 -7.000
Finans -5.000 -5.000 -6.000 -3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 361.000 -9.000 -21.000 71.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 268.000 112.000 83.000 55.000 62.000
Sum varige driftsmidler 268.000 112.000 83.000 55.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 340.000 280.000 0 0
Sum anleggsmidler 548.000 452.000 363.000 55.000 62.000
Varebeholdning 10.000 10.000 16.000 30.000 17.000
Kundefordringer 195.000 70.000 90.000 264.000 142.000
Andre fordringer 21.000 67.000 92.000 117.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 252.000 587.000 244.000 350.000 328.000
Sum omløpsmidler 479.000 734.000 442.000 761.000 487.000
Sum eiendeler 1.027.000 1.186.000 805.000 816.000 549.000
Sum opptjent egenkapital 237.000 -125.000 -116.000 -96.000 -167.000
Sum egenkapital 337.000 -25.000 -16.000 4.000 -67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000 160.000 190.000
Leverandørgjeld 47.000 54.000 96.000 1.000 105.000
Betalbar skatt 51.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 137.000 106.000 67.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 524.000 1.021.000 459.000 583.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 1.211.000 661.000 651.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 1.028.000 1.186.000 805.000 815.000 549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -477.000 -219.000 110.000 61.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.7 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.6 1.1 1.2
Soliditet 32.8 -2.1 0.5 -12.2
Resultatgrad 6 -0.1 -0.3 1.7 -2.1
Rentedekningsgrad 83.2 -0.7 -2.3 14.8 -14.3
Gjeldsgrad 2.1 -48.4 -51.3 202.8 -9.2
Total kapitalrentabilitet 40.5 -0.3 -1.7 9.3 -18.2
Signatur
02.02.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex