Plastproduksjon As
Juridisk navn:  Plastproduksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Komediebakken 9 Komediebakken 9 Fax:
5010 Bergen 5010 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914775035
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Calculus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.69%
Egenkapital  
  
-14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 150.000
Resultat: -14.000 -13.000 -34.000 -84.000
Egenkapital: -114.000 -100.000 -87.000 -54.000
Regnskap for  Plastproduksjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 150.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -32.000 -234.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -32.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt -14.000 -13.000 -34.000 -84.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -13.000 -34.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 2.000 40.000
Sum eiendeler 0 0 2.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -130.000 -118.000 -84.000
Sum egenkapital -114.000 -100.000 -87.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 100.000 89.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 1.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 150.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 150.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -111.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -32.000 -123.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -32.000 -234.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -32.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -13.000 -34.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 40.000
Sum omløpsmidler 0 0 2.000 40.000
Sum eiendeler 0 0 2.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -144.000 -130.000 -118.000 -84.000
Sum egenkapital -114.000 -100.000 -87.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 78.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 2.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 98.000 9.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 100.000 89.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 1.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -114.000 -100.000 -87.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.5
Soliditet -135.0
Resultatgrad -56.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7
Total kapitalrentabilitet -210.0
Signatur
12.01.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex