Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Platinum Holding AS
Juridisk navn:  Platinum Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22694208
c/o Ola Bøsterud Øvre Ullern terrasse 42 c/o Ola Bøsterud Øvre Ullern terrasse 42 Fax:
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989650041
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Arne Lamp AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.28%
Resultat  
  
2.3%
Egenkapital  
  
7.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.865.000 1.676.000 1.275.000 1.151.000 1.051.000
Resultat: 2.448.000 2.393.000 1.938.000 3.644.000 2.416.000
Egenkapital: 30.929.000 28.689.000 26.503.000 24.682.000 21.195.000
Regnskap for  Platinum Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.865.000 1.676.000 1.275.000 1.151.000 1.051.000
Driftskostnader -396.000 -335.000 -595.000 -290.000 -369.000
Driftsresultat 1.469.000 1.342.000 680.000 862.000 682.000
Finansinntekter 1.536.000 1.512.000 1.555.000 3.064.000 2.042.000
Finanskostnader -557.000 -461.000 -298.000 -281.000 -308.000
Finans 979.000 1.051.000 1.257.000 2.783.000 1.734.000
Resultat før skatt 2.448.000 2.393.000 1.938.000 3.644.000 2.416.000
Skattekostnad -209.000 -206.000 -117.000 -157.000 -110.000
Årsresultat 2.239.000 2.186.000 1.821.000 3.487.000 2.306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.899.000 43.163.000 40.474.000 28.980.000 28.980.000
Sum omløpsmidler 2.528.000 2.407.000 2.154.000 5.921.000 2.450.000
Sum eiendeler 48.427.000 45.570.000 42.628.000 34.901.000 31.430.000
Sum opptjent egenkapital 30.829.000 28.589.000 26.403.000 24.582.000 21.095.000
Sum egenkapital 30.929.000 28.689.000 26.503.000 24.682.000 21.195.000
Sum langsiktig gjeld 16.476.000 15.876.000 15.276.000 9.324.000 9.319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 1.006.000 850.000 896.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 48.427.000 45.571.000 42.629.000 34.902.000 31.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.865.000 1.676.000 1.275.000 1.151.000 1.051.000
Driftsinntekter 1.865.000 1.676.000 1.275.000 1.151.000 1.051.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -335.000 -595.000 -290.000 -369.000
Driftskostnader -396.000 -335.000 -595.000 -290.000 -369.000
Driftsresultat 1.469.000 1.342.000 680.000 862.000 682.000
Finansinntekter 1.536.000 1.512.000 1.555.000 3.064.000 2.042.000
Finanskostnader -557.000 -461.000 -298.000 -281.000 -308.000
Finans 979.000 1.051.000 1.257.000 2.783.000 1.734.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.239.000 2.186.000 1.821.000 3.487.000 2.306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 44.399.000 41.663.000 38.974.000 27.480.000 27.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 44.399.000 41.663.000 38.974.000 27.480.000 27.480.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 45.899.000 43.163.000 40.474.000 28.980.000 28.980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 420.000 338.000 332.000 293.000 317.000
Sum investeringer 1.377.000 877.000 877.000 877.000 1.619.000
Kasse, bank 731.000 1.192.000 945.000 4.751.000 513.000
Sum omløpsmidler 2.528.000 2.407.000 2.154.000 5.921.000 2.450.000
Sum eiendeler 48.427.000 45.570.000 42.628.000 34.901.000 31.430.000
Sum opptjent egenkapital 30.829.000 28.589.000 26.403.000 24.582.000 21.095.000
Sum egenkapital 30.929.000 28.689.000 26.503.000 24.682.000 21.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.476.000 15.876.000 15.276.000 9.324.000 9.319.000
Leverandørgjeld 6.000 2.000 2.000 4.000 0
Betalbar skatt 209.000 206.000 117.000 157.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 807.000 798.000 731.000 735.000 806.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 1.006.000 850.000 896.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 48.427.000 45.571.000 42.629.000 34.902.000 31.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.506.000 1.401.000 1.304.000 5.025.000 1.534.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2.5 6.6 2.7
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 2.5 6.6 2.7
Soliditet 63.9 6 62.2 70.7 67.4
Resultatgrad 78.8 80.1 53.3 74.9 64.9
Rentedekningsgrad 2.6 2.9 2.3 3.1 8.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.3 5.2 11.2 8.7
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex