Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Playwell As
Juridisk navn:  Playwell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 146 Olsvikåsen 146 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920731627
Aksjekapital: 37.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/26/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 700.000
Resultat: 128.000
Egenkapital: 125.000
Regnskap for  Playwell As
Resultat 2018
Driftsinntekter 700.000
Driftskostnader -571.000
Driftsresultat 130.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 128.000
Skattekostnad -28.000
Årsresultat 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 269.000
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 295.000
Sum opptjent egenkapital 101.000
Sum egenkapital 125.000
Sum langsiktig gjeld 13.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.000
Andre inntekter 518.000
Driftsinntekter 700.000
Varekostnad -12.000
Lønninger -271.000
Avskrivning -31.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -257.000
Driftskostnader -571.000
Driftsresultat 130.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 269.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 269.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 269.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000
Sum omløpsmidler 26.000
Sum eiendeler 295.000
Sum opptjent egenkapital 101.000
Sum egenkapital 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 31.000
Sum langsiktig gjeld 13.000
Leverandørgjeld 53.000
Betalbar skatt 15.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -131.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 42.4
Resultatgrad 18.6
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.4
Total kapitalrentabilitet 44.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex