Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pli Invest AS
Juridisk navn:  Pli Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67517878
c/o Petra Liset Bankveien 28 c/o Petra Liset Bankveien 28 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989264257
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.27%
Resultat  
  
-80.25%
Egenkapital  
  
6.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 454.000 408.000 384.000 380.000 1.018.000
Resultat: 701.000 3.549.000 407.000 401.000 1.029.000
Egenkapital: 10.888.000 10.192.000 6.664.000 6.265.000 5.872.000
Regnskap for  Pli Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 454.000 408.000 384.000 380.000 1.018.000
Driftskostnader -192.000 -53.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat 262.000 355.000 383.000 375.000 1.017.000
Finansinntekter 521.000 3.572.000 35.000 37.000 29.000
Finanskostnader -82.000 -378.000 -11.000 -11.000 -17.000
Finans 439.000 3.194.000 24.000 26.000 12.000
Resultat før skatt 701.000 3.549.000 407.000 401.000 1.029.000
Skattekostnad -5.000 -21.000 -8.000 -8.000 -6.000
Årsresultat 696.000 3.528.000 399.000 393.000 1.023.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 11.688.000 10.903.000 7.347.000 6.936.000 6.530.000
Sum eiendeler 12.688.000 11.903.000 8.347.000 7.936.000 7.530.000
Sum opptjent egenkapital 10.788.000 10.092.000 6.564.000 6.165.000 5.772.000
Sum egenkapital 10.888.000 10.192.000 6.664.000 6.265.000 5.872.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.711.000 1.683.000 1.671.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.687.000 11.903.000 8.347.000 7.936.000 7.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 454.000 408.000 384.000 380.000 1.018.000
Driftsinntekter 454.000 408.000 384.000 380.000 1.018.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -192.000 -53.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftskostnader -192.000 -53.000 -1.000 -5.000 -1.000
Driftsresultat 262.000 355.000 383.000 375.000 1.017.000
Finansinntekter 521.000 3.572.000 35.000 37.000 29.000
Finanskostnader -82.000 -378.000 -11.000 -11.000 -17.000
Finans 439.000 3.194.000 24.000 26.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 696.000 3.528.000 399.000 393.000 1.023.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 408.000 387.000 380.000 375.000 753.000
Sum investeringer 11.138.000 10.383.000 6.845.000 6.317.000 5.492.000
Kasse, bank 142.000 133.000 122.000 244.000 285.000
Sum omløpsmidler 11.688.000 10.903.000 7.347.000 6.936.000 6.530.000
Sum eiendeler 12.688.000 11.903.000 8.347.000 7.936.000 7.530.000
Sum opptjent egenkapital 10.788.000 10.092.000 6.564.000 6.165.000 5.772.000
Sum egenkapital 10.888.000 10.192.000 6.664.000 6.265.000 5.872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 21.000 8.000 8.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.794.000 1.690.000 1.675.000 1.663.000 1.652.000
Sum kortsiktig gjeld 1.799.000 1.711.000 1.683.000 1.671.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.687.000 11.903.000 8.347.000 7.936.000 7.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.889.000 9.192.000 5.664.000 5.265.000 4.872.000
Likviditetsgrad 1 6.5 6.4 4.4 4.2 3.9
Likviditetsgrad 2 6.5 6.4 4.4 4.2 4.0
Soliditet 85.8 85.6 79.8 78.9 78.0
Resultatgrad 57.7 8 99.7 98.7 99.9
Rentedekningsgrad 3.2 0.9 34.8 34.1 61.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 3 5 5.2 13.9
Signatur
05.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex