Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Plv Holding AS
Juridisk navn:  Plv Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93480224
Hosletoppen 29 Hosletoppen 29 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992452307
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bølgen Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.66%
Resultat  
  
-208.64%
Egenkapital  
  
-98.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.932.000 25.845.000 7.000 11.020.000 1.039.000
Resultat: -26.705.000 24.582.000 -384.000 8.833.000 -17.455.000
Egenkapital: 368.000 27.134.000 4.803.000 7.687.000 1.860.000
Regnskap for  Plv Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.932.000 25.845.000 7.000 11.020.000 1.039.000
Driftskostnader -29.641.000 -1.358.000 -426.000 -164.000 -24.000
Driftsresultat -26.709.000 24.487.000 -418.000 10.856.000 1.015.000
Finansinntekter 5.000 96.000 35.000 -1.983.000 -11.840.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -39.000 -6.630.000
Finans 4.000 96.000 35.000 -2.022.000 -18.470.000
Resultat før skatt -26.705.000 24.582.000 -384.000 8.833.000 -17.455.000
Skattekostnad -62.000 -151.000 0 -7.000 0
Årsresultat -26.767.000 24.431.000 -384.000 8.826.000 -17.455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 24.293.000 27.295.000 1.038.000 170.000
Sum omløpsmidler 430.000 2.993.000 4.246.000 11.345.000 3.540.000
Sum eiendeler 430.000 27.286.000 31.541.000 12.383.000 3.710.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 27.034.000 4.703.000 7.587.000 1.760.000
Sum egenkapital 368.000 27.134.000 4.803.000 7.687.000 1.860.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 151.000 26.737.000 4.697.000 1.850.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 27.285.000 31.540.000 12.384.000 3.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.932.000 25.845.000 7.000 11.020.000 1.039.000
Driftsinntekter 2.932.000 25.845.000 7.000 11.020.000 1.039.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.641.000 -1.358.000 -426.000 -164.000 -24.000
Driftskostnader -29.641.000 -1.358.000 -426.000 -164.000 -24.000
Driftsresultat -26.709.000 24.487.000 -418.000 10.856.000 1.015.000
Finansinntekter 5.000 96.000 35.000 -1.983.000 -11.840.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -39.000 -6.630.000
Finans 4.000 96.000 35.000 -2.022.000 -18.470.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.500.000 -3.000.000 0
Årsresultat -26.767.000 24.431.000 -384.000 8.826.000 -17.455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 24.293.000 27.295.000 1.038.000 170.000
Sum anleggsmidler 0 24.293.000 27.295.000 1.038.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.891.000 203.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 1.509.000 3.498.000
Kasse, bank 430.000 102.000 4.042.000 9.836.000 41.000
Sum omløpsmidler 430.000 2.993.000 4.246.000 11.345.000 3.540.000
Sum eiendeler 430.000 27.286.000 31.541.000 12.383.000 3.710.000
Sum opptjent egenkapital 268.000 27.034.000 4.703.000 7.587.000 1.760.000
Sum egenkapital 368.000 27.134.000 4.803.000 7.687.000 1.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 62.000 151.000 0 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.500.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 25.237.000 1.689.000 1.850.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 151.000 26.737.000 4.697.000 1.850.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 27.285.000 31.540.000 12.384.000 3.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 368.000 2.842.000 -22.491.000 6.648.000 1.690.000
Likviditetsgrad 1 6.9 19.8 0.2 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 6.9 19.8 0.2 2.4 2.0
Soliditet 85.6 99.4 15.2 62.1 50.1
Resultatgrad -910.9 94.7 -5971.4 98.5 97.7
Rentedekningsgrad 278.4 -1.6
Gjeldsgrad 0.2 0 5.6 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet -6210.2 90.1 -1.2 71.6 -291.8
Signatur
23.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex