Polar Eiendom AS
Juridisk navn:  Polar Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084262
Fax: 70084263
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 956642418
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
188.29%
Resultat  
  
-357.14%
Egenkapital  
  
-2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 320.000 111.000 75.000 198.000 28.000
Resultat: -36.000 14.000 -64.000 107.000 821.000
Egenkapital: -1.591.000 -1.555.000 -1.569.000 -1.505.000 -1.612.000
Regnskap for  Polar Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 320.000 111.000 75.000 198.000 28.000
Driftskostnader -285.000 -44.000 -67.000 -40.000 946.000
Driftsresultat 34.000 67.000 8.000 157.000 973.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -53.000 -73.000 -50.000 -152.000
Finans -71.000 -53.000 -73.000 -50.000 -152.000
Resultat før skatt -36.000 14.000 -64.000 107.000 821.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 14.000 -64.000 107.000 821.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 262.000 404.000 135.000 173.000 212.000
Sum omløpsmidler 494.000 380.000 380.000 339.000 346.000
Sum eiendeler 756.000 784.000 515.000 512.000 558.000
Sum opptjent egenkapital -1.941.000 -1.905.000 -1.919.000 -1.855.000 -1.962.000
Sum egenkapital -1.591.000 -1.555.000 -1.569.000 -1.505.000 -1.612.000
Sum langsiktig gjeld 2.170.000 2.329.000 2.077.000 1.085.000 1.125.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 10.000 7.000 932.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 784.000 515.000 512.000 557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 320.000 111.000 75.000 198.000 28.000
Driftsinntekter 320.000 111.000 75.000 198.000 28.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -6.000 -29.000 -2.000 984.000
Driftskostnader -285.000 -44.000 -67.000 -40.000 946.000
Driftsresultat 34.000 67.000 8.000 157.000 973.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -53.000 -73.000 -50.000 -152.000
Finans -71.000 -53.000 -73.000 -50.000 -152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 14.000 -64.000 107.000 821.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 58.000 96.000 135.000 173.000 212.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.000 96.000 135.000 173.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 308.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 262.000 404.000 135.000 173.000 212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 379.000 379.000 379.000 337.000 337.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 1.000 2.000 2.000 9.000
Sum omløpsmidler 494.000 380.000 380.000 339.000 346.000
Sum eiendeler 756.000 784.000 515.000 512.000 558.000
Sum opptjent egenkapital -1.941.000 -1.905.000 -1.919.000 -1.855.000 -1.962.000
Sum egenkapital -1.591.000 -1.555.000 -1.569.000 -1.505.000 -1.612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.170.000 2.329.000 2.077.000 1.085.000 1.125.000
Leverandørgjeld 0 10.000 7.000 7.000 262.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 40.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 0 0 885.000 742.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 10.000 7.000 932.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 784.000 515.000 512.000 557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 370.000 373.000 -593.000 -698.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 54.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.8 3 54.3 0.4 0.4
Soliditet -210.4 -198.3 -304.7 -293.9 -289.4
Resultatgrad 10.6 60.4 10.7 79.3 3475.0
Rentedekningsgrad 0.5 1.3 0.1 3.1 6.4
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 4.5 8.5 1.6 30.7 174.7
Signatur
07.06.2006
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex