Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polarbadet As
Juridisk navn:  Polarbadet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77832770
Rustadhøgda Rustadhøgda Fax:
9325 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 960731131
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 12/17/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Regnskapsfører: Aha Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.54%
Resultat  
  
-2852.17%
Egenkapital  
  
-29.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.383.000 13.592.000 13.082.000 10.759.000 10.073.000
Resultat: -1.358.000 -46.000 -367.000 225.000 -23.000
Egenkapital: 3.308.000 4.666.000 4.713.000 5.080.000 4.855.000
Regnskap for  Polarbadet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.383.000 13.592.000 13.082.000 10.759.000 10.073.000
Driftskostnader -14.549.000 -13.468.000 -13.257.000 -10.329.000 -9.881.000
Driftsresultat -1.165.000 124.000 -174.000 429.000 192.000
Finansinntekter 1.000 7.000 3.000 10.000 30.000
Finanskostnader -194.000 -178.000 -196.000 -213.000 -245.000
Finans -193.000 -171.000 -193.000 -203.000 -215.000
Resultat før skatt -1.358.000 -46.000 -367.000 225.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.358.000 -46.000 -367.000 225.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.258.000 7.346.000 8.608.000 8.590.000 8.915.000
Sum omløpsmidler 2.595.000 4.247.000 3.635.000 3.930.000 3.910.000
Sum eiendeler 10.853.000 11.593.000 12.243.000 12.520.000 12.825.000
Sum opptjent egenkapital -1.692.000 -334.000 -287.000 80.000 -145.000
Sum egenkapital 3.308.000 4.666.000 4.713.000 5.080.000 4.855.000
Sum langsiktig gjeld 5.666.000 5.165.000 5.639.000 6.112.000 6.586.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.762.000 1.891.000 1.328.000 1.384.000
Sum gjeld og egenkapital 10.852.000 11.593.000 12.243.000 12.520.000 12.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.090.000 11.357.000 10.904.000 10.645.000 9.982.000
Andre inntekter 2.293.000 2.235.000 2.178.000 113.000 90.000
Driftsinntekter 13.383.000 13.592.000 13.082.000 10.759.000 10.073.000
Varekostnad -1.286.000 -1.265.000 -1.313.000 -1.224.000 -1.134.000
Lønninger -6.779.000 -6.325.000 -6.161.000 -4.100.000 -4.383.000
Avskrivning -1.358.000 -1.334.000 -1.281.000 -1.149.000 -960.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.126.000 -4.544.000 -4.502.000 -3.856.000 -3.404.000
Driftskostnader -14.549.000 -13.468.000 -13.257.000 -10.329.000 -9.881.000
Driftsresultat -1.165.000 124.000 -174.000 429.000 192.000
Finansinntekter 1.000 7.000 3.000 10.000 30.000
Finanskostnader -194.000 -178.000 -196.000 -213.000 -245.000
Finans -193.000 -171.000 -193.000 -203.000 -215.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.358.000 -46.000 -367.000 225.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.326.000 2.682.000 3.038.000 3.394.000 3.749.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.812.000 4.553.000 5.472.000 5.109.000 5.087.000
Sum varige driftsmidler 8.138.000 7.235.000 8.510.000 8.502.000 8.837.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 111.000 98.000 87.000 79.000
Sum anleggsmidler 8.258.000 7.346.000 8.608.000 8.590.000 8.915.000
Varebeholdning 256.000 281.000 205.000 287.000 230.000
Kundefordringer 772.000 652.000 460.000 512.000 553.000
Andre fordringer 157.000 75.000 180.000 88.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.411.000 3.239.000 2.790.000 3.043.000 2.968.000
Sum omløpsmidler 2.595.000 4.247.000 3.635.000 3.930.000 3.910.000
Sum eiendeler 10.853.000 11.593.000 12.243.000 12.520.000 12.825.000
Sum opptjent egenkapital -1.692.000 -334.000 -287.000 80.000 -145.000
Sum egenkapital 3.308.000 4.666.000 4.713.000 5.080.000 4.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.666.000 5.165.000 5.639.000 6.112.000 6.586.000
Leverandørgjeld 552.000 401.000 544.000 144.000 313.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 290.000 275.000 323.000 269.000 212.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.037.000 1.086.000 1.025.000 915.000 859.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 1.762.000 1.891.000 1.328.000 1.384.000
Sum gjeld og egenkapital 10.852.000 11.593.000 12.243.000 12.520.000 12.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 2.485.000 1.744.000 2.602.000 2.526.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 1.9 3 2.8
Likviditetsgrad 2 1.2 2.3 1.8 2.7 2.7
Soliditet 30.5 40.2 38.5 40.6 37.9
Resultatgrad -8.7 0.9 -1.3 4 1.9
Rentedekningsgrad 0.7 -0.9 2 0.9
Gjeldsgrad 2.3 1.5 1.6 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet -10.7 1.1 -1.4 3.5 1.7
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex