Polarsirkelsenteret AS
Juridisk navn:  Polarsirkelsenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91853833
Saltfjellveien 1850 Fax: 75129695
8630 Storforshei 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989636359
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.87%
Resultat  
  
4.01%
Egenkapital  
  
0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.987.000 12.341.000 11.358.000 9.973.000 8.938.000
Resultat: 2.284.000 2.196.000 2.044.000 1.438.000 778.000
Egenkapital: 2.694.000 2.669.000 2.612.000 1.091.000 885.000
Regnskap for  Polarsirkelsenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.987.000 12.341.000 11.358.000 9.973.000 8.938.000
Driftskostnader -9.674.000 -10.088.000 -9.242.000 -8.442.000 -8.082.000
Driftsresultat 2.313.000 2.254.000 2.117.000 1.530.000 856.000
Finansinntekter 2.000 17.000 24.000 43.000 42.000
Finanskostnader -31.000 -74.000 -97.000 -135.000 -119.000
Finans -29.000 -57.000 -73.000 -92.000 -77.000
Resultat før skatt 2.284.000 2.196.000 2.044.000 1.438.000 778.000
Skattekostnad -559.000 -540.000 -523.000 -431.000 -211.000
Årsresultat 1.725.000 1.656.000 1.521.000 1.006.000 567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 410.000 747.000 600.000 361.000 471.000
Sum omløpsmidler 6.485.000 4.223.000 3.703.000 2.796.000 2.669.000
Sum eiendeler 6.895.000 4.970.000 4.303.000 3.157.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 2.269.000 2.212.000 691.000 485.000
Sum egenkapital 2.694.000 2.669.000 2.612.000 1.091.000 885.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 4.201.000 2.301.000 1.691.000 2.066.000 2.253.000
Sum gjeld og egenkapital 6.895.000 4.970.000 4.303.000 3.157.000 3.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.987.000 12.339.000 11.350.000 9.973.000 8.938.000
Andre inntekter 0 3.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 11.987.000 12.341.000 11.358.000 9.973.000 8.938.000
Varekostnad -4.434.000 -5.395.000 -5.036.000 -4.080.000 -3.204.000
Lønninger -1.683.000 -1.908.000 -1.735.000 -1.740.000 -2.099.000
Avskrivning -337.000 -330.000 -150.000 -167.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.220.000 -2.455.000 -2.321.000 -2.455.000 -2.630.000
Driftskostnader -9.674.000 -10.088.000 -9.242.000 -8.442.000 -8.082.000
Driftsresultat 2.313.000 2.254.000 2.117.000 1.530.000 856.000
Finansinntekter 2.000 17.000 24.000 43.000 42.000
Finanskostnader -31.000 -74.000 -97.000 -135.000 -119.000
Finans -29.000 -57.000 -73.000 -92.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.600.000 0 -800.000 -400.000
Årsresultat 1.725.000 1.656.000 1.521.000 1.006.000 567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 410.000 747.000 600.000 361.000 471.000
Sum varige driftsmidler 410.000 747.000 600.000 361.000 471.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 410.000 747.000 600.000 361.000 471.000
Varebeholdning 6.006.000 3.683.000 3.444.000 2.600.000 2.438.000
Kundefordringer 0 5.000 4.000 2.000 24.000
Andre fordringer 302.000 126.000 192.000 120.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 409.000 62.000 75.000 124.000
Sum omløpsmidler 6.485.000 4.223.000 3.703.000 2.796.000 2.669.000
Sum eiendeler 6.895.000 4.970.000 4.303.000 3.157.000 3.140.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 2.269.000 2.212.000 691.000 485.000
Sum egenkapital 2.694.000 2.669.000 2.612.000 1.091.000 885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.600.000 0 1.053.000 649.000 1.329.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 248.000 81.000 96.000 112.000 78.000
Betalbar skatt 559.000 540.000 523.000 433.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 60.000 0 40.000 112.000
Utbytte -1.700.000 -1.600.000 0 -800.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 41.000 21.000 19.000 31.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 4.201.000 2.301.000 1.691.000 2.066.000 2.253.000
Sum gjeld og egenkapital 6.895.000 4.970.000 4.303.000 3.157.000 3.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.284.000 1.922.000 2.012.000 730.000 416.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 2.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Soliditet 39.1 53.7 60.7 34.6 28.2
Resultatgrad 19.3 18.3 18.6 15.3 9.6
Rentedekningsgrad 74.6 30.5 21.8 11.7 7.5
Gjeldsgrad 1.6 0.9 0.6 1.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 33.6 45.7 49.8 49.8 28.6
Signatur
21.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex