Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Polylog As
Juridisk navn:  Polylog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55511140
Steinsdalsvegen 104 Steinsdalsvegen 104 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvam
Org.nr: 997239121
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/9/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motregn As
Utvikling:
Omsetning  
  
272.68%
Resultat  
  
214.33%
Egenkapital  
  
-35.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.974.000 798.000 0 0 651.000
Resultat: 943.000 300.000 0 -5.000 311.000
Egenkapital: 400.000 620.000 390.000 416.000 449.000
Regnskap for  Polylog As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.974.000 798.000 0 0 651.000
Driftskostnader -2.036.000 -499.000 0 -5.000 -184.000
Driftsresultat 938.000 299.000 0 -5.000 467.000
Finansinntekter 16.000 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -2.000 0 0 -157.000
Finans 5.000 0 0 0 -155.000
Resultat før skatt 943.000 300.000 0 -5.000 311.000
Skattekostnad -189.000 -69.000 -27.000 -27.000 -84.000
Årsresultat 755.000 231.000 -27.000 -32.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.000 390.000 309.000 309.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.033.000 760.000 161.000 161.000 635.000
Sum eiendeler 1.858.000 1.150.000 470.000 470.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 172.000 -59.000 -32.000 49.000
Sum egenkapital 400.000 620.000 390.000 416.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 77.000 27.000 0 95.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 453.000 54.000 54.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.859.000 1.151.000 471.000 471.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.974.000 798.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 651.000
Driftsinntekter 2.974.000 798.000 0 0 651.000
Varekostnad -551.000 -139.000 0 0 0
Lønninger -1.248.000 -33.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -327.000 0 -5.000 -184.000
Driftskostnader -2.036.000 -499.000 0 -5.000 -184.000
Driftsresultat 938.000 299.000 0 -5.000 467.000
Finansinntekter 16.000 2.000 0 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -2.000 0 0 -157.000
Finans 5.000 0 0 0 -155.000
Konsernbidrag -685.000 0 0 0 0
Utbytte -290.000 0 0 0 0
Årsresultat 755.000 231.000 -27.000 -32.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 825.000 390.000 309.000 309.000 0
Sum anleggsmidler 825.000 390.000 309.000 309.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 512.000 675.000 0 0 0
Andre fordringer 477.000 83.000 161.000 161.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 2.000 0 0 418.000
Sum omløpsmidler 1.033.000 760.000 161.000 161.000 635.000
Sum eiendeler 1.858.000 1.150.000 470.000 470.000 662.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 172.000 -59.000 -32.000 49.000
Sum egenkapital 400.000 620.000 390.000 416.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 77.000 27.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 889.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 77.000 27.000 0 95.000
Leverandørgjeld -29.000 307.000 9.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 25.000 19.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 318.000 125.000 0 0 0
Utbytte -290.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 3.000 45.000 45.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 453.000 54.000 54.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.859.000 1.151.000 471.000 471.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 307.000 107.000 107.000 516.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.7 3 3.0 5.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.7 3 3.0 5.4
Soliditet 21.5 53.9 82.8 88.5 67.7
Resultatgrad 31.5 37.5 71.7
Rentedekningsgrad 85.3 149.5 3.0
Gjeldsgrad 3.6 0.9 0.2 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 51.3 26.2 0 -1.1 70.7
Signatur
06.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex