Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Popup As
Juridisk navn:  Popup As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 554 Kalstad Dalaneveien 30 Fax:
3789 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 920937055
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Eriksen As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 140.000
Resultat: 13.000
Egenkapital: 36.000
Regnskap for  Popup As
Resultat 2018
Driftsinntekter 140.000
Driftskostnader -127.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 13.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital 12.000
Sum egenkapital 36.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 140.000
Varekostnad -51.000
Lønninger -51.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000
Driftskostnader -127.000
Driftsresultat 13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 40.000
Sum omløpsmidler 42.000
Sum eiendeler 42.000
Sum opptjent egenkapital 12.000
Sum egenkapital 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000
Likviditetsgrad 1 7
Likviditetsgrad 2 7
Soliditet 85.7
Resultatgrad 9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 3
Signatur
04.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex