Porttech As
Juridisk navn:  Porttech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41585382
Sjukenesstranda 51 Sjukenesstranda 51 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 916665156
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.27%
Resultat  
  
-120.85%
Egenkapital  
  
-29.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.764.000 5.528.000 3.098.000 3.098.000
Resultat: -83.000 398.000 -131.000 -131.000
Egenkapital: 195.000 278.000 -31.000 -31.000
Regnskap for  Porttech As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.764.000 5.528.000 3.098.000 3.098.000
Driftskostnader -5.830.000 -5.109.000 -3.198.000 -3.198.000
Driftsresultat -66.000 420.000 -100.000 -100.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -24.000 -32.000 -32.000
Finans -18.000 -23.000 -31.000 -31.000
Resultat før skatt -83.000 398.000 -131.000 -131.000
Skattekostnad 0 -88.000 0 0
Årsresultat -83.000 309.000 -131.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 88.000 117.000 117.000
Sum omløpsmidler 1.394.000 1.239.000 859.000 859.000
Sum eiendeler 1.531.000 1.327.000 976.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 178.000 -131.000 -131.000
Sum egenkapital 195.000 278.000 -31.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 127.000 167.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 1.250.000 922.000 840.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 1.532.000 1.327.000 976.000 976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.764.000 5.528.000 3.098.000 3.098.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.764.000 5.528.000 3.098.000 3.098.000
Varekostnad -2.153.000 -2.399.000 -1.161.000 -1.161.000
Lønninger -2.919.000 -2.097.000 -1.800.000 -1.800.000
Avskrivning -43.000 -29.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -715.000 -627.000 -431.000 -431.000
Driftskostnader -5.830.000 -5.109.000 -3.198.000 -3.198.000
Driftsresultat -66.000 420.000 -100.000 -100.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -24.000 -32.000 -32.000
Finans -18.000 -23.000 -31.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 309.000 -131.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 88.000 117.000 117.000
Sum varige driftsmidler 137.000 88.000 117.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 137.000 88.000 117.000 117.000
Varebeholdning 211.000 263.000 220.000 220.000
Kundefordringer 1.044.000 882.000 463.000 463.000
Andre fordringer 42.000 5.000 56.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 97.000 89.000 120.000 120.000
Sum omløpsmidler 1.394.000 1.239.000 859.000 859.000
Sum eiendeler 1.531.000 1.327.000 976.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 178.000 -131.000 -131.000
Sum egenkapital 195.000 278.000 -31.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 283.000 14.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 127.000 167.000 167.000
Leverandørgjeld 261.000 350.000 274.000 274.000
Betalbar skatt 0 88.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 400.000 268.000 236.000 236.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 202.000 317.000 317.000
Sum kortsiktig gjeld 1.250.000 922.000 840.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 1.532.000 1.327.000 976.000 976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 317.000 19.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.8 0.8
Soliditet 12.7 20.9 -3.2 -3.2
Resultatgrad -1.1 7.6 -3.2 -3.2
Rentedekningsgrad -3.7 17.5 -3.1 -3.1
Gjeldsgrad 6.9 3.8 -32.5 -32.5
Total kapitalrentabilitet -4.3 31.7 -10.1 -10.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex