Poseidon Management As
Juridisk navn:  Poseidon Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918375635
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -15.000 0
Egenkapital: 25.000 40.000
Regnskap for  Poseidon Management As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -15.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -15.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 40.000
Sum eiendeler 25.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0
Sum egenkapital 25.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -15.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 25.000 40.000
Sum omløpsmidler 25.000 40.000
Sum eiendeler 25.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0
Sum egenkapital 25.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 40.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet - 0
Signatur
10.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex