Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Positiv Holding AS
Juridisk navn:  Positiv Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 989272381
Aksjekapital: 460.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.48%
Egenkapital  
  
-33.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 465.000 699.000 1.000 1.815.000 339.000
Egenkapital: 1.196.000 1.791.000 1.092.000 1.094.000 2.297.000
Regnskap for  Positiv Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -41.000 -30.000 -15.000 -16.000 -18.000
Driftsresultat -41.000 -30.000 -15.000 -16.000 -18.000
Finansinntekter 506.000 729.000 27.000 1.831.000 414.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 -57.000
Finans 506.000 729.000 16.000 1.831.000 357.000
Resultat før skatt 465.000 699.000 1.000 1.815.000 339.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -18.000 -13.000
Årsresultat 465.000 699.000 -2.000 1.798.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 397.000 397.000 460.000 460.000 460.000
Sum omløpsmidler 1.811.000 1.395.000 3.152.000 3.922.000 2.222.000
Sum eiendeler 2.208.000 1.792.000 3.612.000 4.382.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 1.331.000 632.000 634.000 1.837.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.791.000 1.092.000 1.094.000 2.297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 1.000 2.520.000 3.275.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 2.208.000 1.792.000 3.612.000 4.383.000 2.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -30.000 -15.000 -16.000 -18.000
Driftskostnader -41.000 -30.000 -15.000 -16.000 -18.000
Driftsresultat -41.000 -30.000 -15.000 -16.000 -18.000
Finansinntekter 506.000 729.000 27.000 1.831.000 414.000
Finanskostnader 0 0 -11.000 0 -57.000
Finans 506.000 729.000 16.000 1.831.000 357.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.060.000 0 0 -3.000.000 -360.000
Årsresultat 465.000 699.000 -2.000 1.798.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 397.000 397.000 460.000 460.000 460.000
Sum anleggsmidler 397.000 397.000 460.000 460.000 460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 780.000 600.000 1.800.000 360.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.811.000 615.000 2.552.000 2.122.000 1.862.000
Sum omløpsmidler 1.811.000 1.395.000 3.152.000 3.922.000 2.222.000
Sum eiendeler 2.208.000 1.792.000 3.612.000 4.382.000 2.682.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 1.331.000 632.000 634.000 1.837.000
Sum egenkapital 1.196.000 1.791.000 1.092.000 1.094.000 2.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 3.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 16.000 7.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.060.000 0 0 -3.000.000 -360.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 1.000 2.503.000 268.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 1.000 2.520.000 3.275.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 2.208.000 1.792.000 3.612.000 4.383.000 2.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 799.000 1.394.000 632.000 647.000 1.840.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.3 1.2 5.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1 1.3 1.2 5.9
Soliditet 54.2 99.9 30.2 25.0 85.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 6.9
Gjeldsgrad 0.8 0 2.3 3.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.1 3 0.3 41.4 14.8
Signatur
16.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex