Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Postvegen 17 As
Juridisk navn:  Postvegen 17 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 997796268
Aksjekapital: 7.602.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.59%
Resultat  
  
-6.11%
Egenkapital  
  
17.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.274.000 6.311.000 5.799.000 5.508.000 4.214.000
Resultat: 2.488.000 2.650.000 1.972.000 1.554.000 34.000
Egenkapital: 13.291.000 11.313.000 9.251.000 7.751.000 6.246.000
Regnskap for  Postvegen 17 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.274.000 6.311.000 5.799.000 5.508.000 4.214.000
Driftskostnader -2.421.000 -2.192.000 -2.266.000 -2.228.000 -2.126.000
Driftsresultat 3.853.000 4.118.000 3.533.000 3.281.000 2.088.000
Finansinntekter 30.000 29.000 32.000 23.000 38.000
Finanskostnader -1.395.000 -1.497.000 -1.594.000 -1.749.000 -2.092.000
Finans -1.365.000 -1.468.000 -1.562.000 -1.726.000 -2.054.000
Resultat før skatt 2.488.000 2.650.000 1.972.000 1.554.000 34.000
Skattekostnad -510.000 -588.000 -471.000 -49.000 0
Årsresultat 1.978.000 2.062.000 1.500.000 1.505.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.280.000 48.282.000 49.276.000 50.296.000 50.943.000
Sum omløpsmidler 784.000 1.673.000 1.628.000 928.000 712.000
Sum eiendeler 53.064.000 49.955.000 50.904.000 51.224.000 51.655.000
Sum opptjent egenkapital 5.684.000 3.706.000 1.644.000 144.000 -1.361.000
Sum egenkapital 13.291.000 11.313.000 9.251.000 7.751.000 6.246.000
Sum langsiktig gjeld 39.341.000 38.408.000 41.521.000 43.149.000 45.200.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000 233.000 132.000 324.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 53.064.000 49.954.000 50.904.000 51.224.000 51.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.234.000 5.037.000 4.794.000 4.525.000 3.665.000
Andre inntekter 1.040.000 1.273.000 1.005.000 983.000 549.000
Driftsinntekter 6.274.000 6.311.000 5.799.000 5.508.000 4.214.000
Varekostnad -1.017.000 -916.000 -983.000 -860.000 -834.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.064.000 -1.015.000 -1.020.000 -1.069.000 -1.050.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -261.000 -263.000 -299.000 -242.000
Driftskostnader -2.421.000 -2.192.000 -2.266.000 -2.228.000 -2.126.000
Driftsresultat 3.853.000 4.118.000 3.533.000 3.281.000 2.088.000
Finansinntekter 30.000 29.000 32.000 23.000 38.000
Finanskostnader -1.395.000 -1.497.000 -1.594.000 -1.749.000 -2.092.000
Finans -1.365.000 -1.468.000 -1.562.000 -1.726.000 -2.054.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.978.000 2.062.000 1.500.000 1.505.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 52.280.000 48.165.000 49.083.000 50.004.000 50.551.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 96.000 193.000 292.000 392.000
Sum varige driftsmidler 52.280.000 48.282.000 49.276.000 50.296.000 50.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.280.000 48.282.000 49.276.000 50.296.000 50.943.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 113.000 175.000 0 205.000 45.000
Andre fordringer 263.000 297.000 331.000 326.000 316.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 408.000 1.201.000 1.297.000 396.000 351.000
Sum omløpsmidler 784.000 1.673.000 1.628.000 928.000 712.000
Sum eiendeler 53.064.000 49.955.000 50.904.000 51.224.000 51.655.000
Sum opptjent egenkapital 5.684.000 3.706.000 1.644.000 144.000 -1.361.000
Sum egenkapital 13.291.000 11.313.000 9.251.000 7.751.000 6.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.366.000 1.108.000 521.000 49.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.341.000 38.408.000 41.521.000 43.149.000 45.200.000
Leverandørgjeld 105.000 188.000 78.000 168.000 41.000
Betalbar skatt 252.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 46.000 53.000 156.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000 233.000 132.000 324.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 53.064.000 49.954.000 50.904.000 51.224.000 51.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 352.000 1.440.000 1.496.000 604.000 504.000
Likviditetsgrad 1 1.8 7.2 12.3 2.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1.8 7.2 12.3 2.9 3.5
Soliditet 2 22.6 18.2 15.1 12.1
Resultatgrad 61.4 65.3 60.9 59.6 49.5
Rentedekningsgrad 2.8 2.8 2.2 1.9 1.0
Gjeldsgrad 3 3.4 4.5 5.6 7.3
Total kapitalrentabilitet 7.3 8.3 7 6.5 4.1
Signatur
28.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex