Pp Servicesenter As
Juridisk navn:  Pp Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63827791
Fossmovegen 2 Fossmovegen 2 Fax:
1925 Blaker 1925 Blaker
Fylke: Kommune:
Akershus Sørum
Org.nr: 916495927
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/14/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon AS
Regnskapsfører: Blaker Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.62%
Resultat  
  
12.1%
Egenkapital  
  
-28.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Resultat: -472.000 -537.000 -388.000
Egenkapital: 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Regnskap for  Pp Servicesenter As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Driftskostnader -15.632.000 -15.172.000 -11.548.000
Driftsresultat -231.000 -309.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -243.000 -228.000 -228.000
Finans -241.000 -228.000 -228.000
Resultat før skatt -472.000 -537.000 -388.000
Skattekostnad 22.000 130.000 97.000
Årsresultat -450.000 -407.000 -290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.621.000 5.712.000 5.627.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.774.000 1.530.000
Sum eiendeler 6.636.000 7.486.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital -450.000 0 0
Sum egenkapital 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Sum langsiktig gjeld 4.117.000 4.235.000 4.320.000
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.678.000 1.298.000
Sum gjeld og egenkapital 6.637.000 7.486.000 7.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.981.000 14.589.000 11.125.000
Andre inntekter 420.000 274.000 262.000
Driftsinntekter 15.401.000 14.863.000 11.387.000
Varekostnad -13.077.000 -12.847.000 -9.611.000
Lønninger -1.784.000 -1.711.000 -1.425.000
Avskrivning -66.000 -93.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -705.000 -521.000 -435.000
Driftskostnader -15.632.000 -15.172.000 -11.548.000
Driftsresultat -231.000 -309.000 -160.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -243.000 -228.000 -228.000
Finans -241.000 -228.000 -228.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -450.000 -407.000 -290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.537.000 5.593.000 5.593.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 66.000 33.000
Sum varige driftsmidler 5.592.000 5.659.000 5.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 53.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.621.000 5.712.000 5.627.000
Varebeholdning 787.000 1.091.000 801.000
Kundefordringer 91.000 49.000 41.000
Andre fordringer 0 0 39.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 138.000 55.000 209.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.774.000 1.530.000
Sum eiendeler 6.636.000 7.486.000 7.157.000
Sum opptjent egenkapital -450.000 0 0
Sum egenkapital 1.123.000 1.573.000 1.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 295.000 708.000 650.000
Sum langsiktig gjeld 4.117.000 4.235.000 4.320.000
Leverandørgjeld 667.000 682.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 88.000 84.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 200.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.678.000 1.298.000
Sum gjeld og egenkapital 6.637.000 7.486.000 7.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -382.000 96.000 232.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.6
Soliditet 16.9 2 21.5
Resultatgrad -1.5 -2.1 -1.4
Rentedekningsgrad -1.4 -0.7
Gjeldsgrad 4.9 3.8 3.6
Total kapitalrentabilitet -3.5 -4.1 -2.2
Signatur
20.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex