Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pr Nordnesfisk ANS
Juridisk navn:  Pr Nordnesfisk ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordnes Nordnes Fax:
9144 Samuelsberg 9144 Samuelsberg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gáivuotna Kåfjord
Org.nr: 980634388
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/17/1999
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 32.000 2.717.000 1.675.000
Resultat: 0 0 -314.000 -9.000 -531.000
Egenkapital: 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.707.000 1.716.000
Regnskap for  Pr Nordnesfisk ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 32.000 2.717.000 1.675.000
Driftskostnader 0 0 -346.000 -2.676.000 -2.142.000
Driftsresultat 0 0 -314.000 41.000 -467.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -57.000 -70.000
Finans 0 0 0 -50.000 -64.000
Resultat før skatt 0 0 -314.000 -9.000 -531.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -314.000 -9.000 -531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.393.000 1.393.000 1.393.000 2.802.000 3.027.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 486.000 507.000
Sum eiendeler 1.393.000 1.393.000 1.393.000 3.288.000 3.534.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.707.000 1.716.000
Sum egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.707.000 1.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.444.000 1.662.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 137.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 3.288.000 3.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.683.000 1.675.000
Andre inntekter 0 0 32.000 34.000 0
Driftsinntekter 0 0 32.000 2.717.000 1.675.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.429.000 -1.204.000
Avskrivning 0 0 0 -226.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -346.000 -1.021.000 -712.000
Driftskostnader 0 0 -346.000 -2.676.000 -2.142.000
Driftsresultat 0 0 -314.000 41.000 -467.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -57.000 -70.000
Finans 0 0 0 -50.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -314.000 -9.000 -531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 350.000 350.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 380.000 441.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.435.000 2.660.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.393.000 1.393.000 1.393.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 1.393.000 1.393.000 1.393.000 2.802.000 3.027.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 486.000 500.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 486.000 507.000
Sum eiendeler 1.393.000 1.393.000 1.393.000 3.288.000 3.534.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.707.000 1.716.000
Sum egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.707.000 1.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.444.000 1.662.000
Leverandørgjeld 0 0 0 7.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 114.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 137.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 1.393.000 1.393.000 1.393.000 3.288.000 3.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 349.000 351.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 3.6 3.3
Soliditet 1 1 1 51.9 48.6
Resultatgrad -981.3 1.5 -27.9
Rentedekningsgrad 0.8 -6.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 -22.5 1.5 -13.0
Signatur
08.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex