Praksis Arkitekter As
Juridisk navn:  Praksis Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92859345
Svein Jarls Gate 2 Svein Jarls Gate 2 Fax: 74191030
7713 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 979468520
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.68%
Resultat  
  
-198.25%
Egenkapital  
  
-26.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.652.000 7.944.000 7.336.000 7.635.000 5.176.000
Resultat: -449.000 457.000 381.000 1.888.000 223.000
Egenkapital: 1.905.000 2.582.000 2.232.000 3.394.000 2.479.000
Regnskap for  Praksis Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.652.000 7.944.000 7.336.000 7.635.000 5.176.000
Driftskostnader -8.111.000 -7.491.000 -6.974.000 -5.768.000 -5.011.000
Driftsresultat -459.000 453.000 362.000 1.868.000 167.000
Finansinntekter 12.000 11.000 26.000 23.000 58.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -6.000 -3.000 -2.000
Finans 10.000 3.000 20.000 20.000 56.000
Resultat før skatt -449.000 457.000 381.000 1.888.000 223.000
Skattekostnad -28.000 -106.000 -93.000 -474.000 -62.000
Årsresultat -477.000 350.000 288.000 1.414.000 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 149.000 198.000 143.000 70.000
Sum omløpsmidler 3.453.000 4.269.000 3.544.000 5.742.000 4.130.000
Sum eiendeler 3.545.000 4.418.000 3.742.000 5.885.000 4.200.000
Sum opptjent egenkapital 1.805.000 2.482.000 2.132.000 3.294.000 2.379.000
Sum egenkapital 1.905.000 2.582.000 2.232.000 3.394.000 2.479.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.836.000 1.511.000 2.492.000 1.721.000
Sum gjeld og egenkapital 3.545.000 4.418.000 3.743.000 5.886.000 4.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.652.000 7.944.000 7.336.000 7.635.000 5.176.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.652.000 7.944.000 7.336.000 7.635.000 5.176.000
Varekostnad -761.000 -284.000 -354.000 -66.000 -6.000
Lønninger -6.317.000 -6.250.000 -5.770.000 -4.815.000 -4.263.000
Avskrivning -93.000 -93.000 -99.000 -57.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -940.000 -864.000 -751.000 -830.000 -685.000
Driftskostnader -8.111.000 -7.491.000 -6.974.000 -5.768.000 -5.011.000
Driftsresultat -459.000 453.000 362.000 1.868.000 167.000
Finansinntekter 12.000 11.000 26.000 23.000 58.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -6.000 -3.000 -2.000
Finans 10.000 3.000 20.000 20.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Årsresultat -477.000 350.000 288.000 1.414.000 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 28.000 29.000 42.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 121.000 169.000 101.000 43.000
Sum varige driftsmidler 92.000 121.000 169.000 101.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 149.000 198.000 143.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.014.000 2.885.000 1.846.000 2.445.000 612.000
Andre fordringer 61.000 3.000 23.000 13.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.378.000 1.381.000 1.674.000 3.285.000 3.509.000
Sum omløpsmidler 3.453.000 4.269.000 3.544.000 5.742.000 4.130.000
Sum eiendeler 3.545.000 4.418.000 3.742.000 5.885.000 4.200.000
Sum opptjent egenkapital 1.805.000 2.482.000 2.132.000 3.294.000 2.379.000
Sum egenkapital 1.905.000 2.582.000 2.232.000 3.394.000 2.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 172.000 105.000 120.000 42.000 44.000
Betalbar skatt 0 105.000 80.000 488.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 887.000 990.000 752.000 666.000 301.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 581.000 635.000 559.000 795.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 1.640.000 1.836.000 1.511.000 2.492.000 1.721.000
Sum gjeld og egenkapital 3.545.000 4.418.000 3.743.000 5.886.000 4.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.813.000 2.433.000 2.033.000 3.250.000 2.409.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4
Soliditet 53.7 58.4 59.6 57.7 59.0
Resultatgrad 5.7 4.9 24.5 3.2
Rentedekningsgrad -229.5 56.6 60.3 622.7 112.5
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -12.6 10.5 10.4 32.1 5.4
Signatur
18.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex