Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Praksis As
Juridisk navn:  Praksis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Anton Gomnæs Stadumveien 4 c/o Anton Gomnæs Stadumveien 4 Fax:
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 989129368
Aksjekapital: 165.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Praksisutvikling As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-60.95%
Egenkapital  
  
-56.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 300.000 300.000 420.000 280.000
Resultat: 221.000 566.000 311.000 527.000 707.000
Egenkapital: 798.000 1.835.000 1.335.000 1.090.000 1.816.000
Regnskap for  Praksis As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 420.000 280.000
Driftskostnader -33.000 -41.000 -54.000 -47.000 -45.000
Driftsresultat 267.000 259.000 246.000 373.000 235.000
Finansinntekter -46.000 307.000 66.000 309.000 472.000
Finanskostnader 0 0 0 -155.000 0
Finans -46.000 307.000 66.000 154.000 472.000
Resultat før skatt 221.000 566.000 311.000 527.000 707.000
Skattekostnad -59.000 -66.000 -66.000 -98.000 -72.000
Årsresultat 162.000 500.000 245.000 429.000 635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.028.000 28.000 28.000 28.000 1.683.000
Sum omløpsmidler 1.143.000 1.950.000 1.481.000 1.470.000 933.000
Sum eiendeler 2.171.000 1.978.000 1.509.000 1.498.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 1.228.000 727.000 482.000 1.263.000
Sum egenkapital 798.000 1.835.000 1.335.000 1.090.000 1.816.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.373.000 142.000 174.000 408.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 2.171.000 1.978.000 1.509.000 1.498.000 2.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000 300.000 300.000 420.000 280.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 420.000 280.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -41.000 -54.000 -47.000 -45.000
Driftskostnader -33.000 -41.000 -54.000 -47.000 -45.000
Driftsresultat 267.000 259.000 246.000 373.000 235.000
Finansinntekter -46.000 307.000 66.000 309.000 472.000
Finanskostnader 0 0 0 -155.000 0
Finans -46.000 307.000 66.000 154.000 472.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 -1.210.000 -3.160.000
Årsresultat 162.000 500.000 245.000 429.000 635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.028.000 28.000 28.000 28.000 1.683.000
Sum anleggsmidler 1.028.000 28.000 28.000 28.000 1.683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 175.000 63.000 263.000 150.000
Andre fordringer 64.000 3.000 530.000 3.000 30.000
Sum investeringer 39.000 87.000 209.000 171.000 254.000
Kasse, bank 977.000 1.284.000 680.000 1.030.000 500.000
Sum omløpsmidler 1.143.000 1.950.000 1.481.000 1.470.000 933.000
Sum eiendeler 2.171.000 1.978.000 1.509.000 1.498.000 2.616.000
Sum opptjent egenkapital 190.000 1.228.000 727.000 482.000 1.263.000
Sum egenkapital 798.000 1.835.000 1.335.000 1.090.000 1.816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 59.000 66.000 66.000 98.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 73.000 71.000 103.000 68.000
Utbytte -1.200.000 0 0 -1.210.000 -3.160.000
Annen kortsiktig gjeld 39.000 4.000 38.000 207.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.373.000 142.000 174.000 408.000 800.000
Sum gjeld og egenkapital 2.171.000 1.978.000 1.509.000 1.498.000 2.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 1.808.000 1.307.000 1.062.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.8 13.7 8.5 3.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 13.7 8.5 3.6 1.2
Soliditet 36.8 92.8 88.5 72.8 69.4
Resultatgrad 8 86.3 8 88.8 83.9
Rentedekningsgrad 2.4
Gjeldsgrad 1.7 0.1 0.1 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.2 28.6 20.7 45.5 27.0
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex