Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Praksisdrift AS
Juridisk navn:  Praksisdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76941000
Postboks 1255 Målselvfossveien 367 Fax: 76950101
9326 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 986596062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Compte As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.4%
Resultat  
  
-110.78%
Egenkapital  
  
-4.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.778.000 5.183.000 4.121.000 3.900.000 3.509.000
Resultat: -169.000 1.568.000 1.072.000 940.000 1.756.000
Egenkapital: 2.593.000 2.723.000 5.139.000 4.619.000 3.903.000
Regnskap for  Praksisdrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.778.000 5.183.000 4.121.000 3.900.000 3.509.000
Driftskostnader -2.941.000 -3.655.000 -3.027.000 -2.951.000 -1.750.000
Driftsresultat -163.000 1.528.000 1.093.000 949.000 1.760.000
Finansinntekter 0 55.000 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -14.000 -23.000 -9.000 -3.000
Finans -6.000 41.000 -22.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt -169.000 1.568.000 1.072.000 940.000 1.756.000
Skattekostnad 42.000 -279.000 -251.000 -224.000 -441.000
Årsresultat -128.000 1.289.000 821.000 716.000 1.316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.180.000 3.056.000 5.831.000 5.324.000 4.568.000
Sum omløpsmidler 255.000 4.171.000 471.000 471.000 115.000
Sum eiendeler 3.435.000 7.227.000 6.302.000 5.795.000 4.683.000
Sum opptjent egenkapital 2.493.000 2.623.000 5.039.000 4.519.000 3.803.000
Sum egenkapital 2.593.000 2.723.000 5.139.000 4.619.000 3.903.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 128.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 816.000 4.377.000 1.163.000 1.176.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.435.000 7.228.000 6.302.000 5.795.000 4.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.879.000 4.458.000 314.000 35.000 0
Andre inntekter 899.000 725.000 3.807.000 3.865.000 3.509.000
Driftsinntekter 2.778.000 5.183.000 4.121.000 3.900.000 3.509.000
Varekostnad -997.000 -286.000 -75.000 -7.000 0
Lønninger -232.000 -1.573.000 -1.302.000 -1.509.000 -864.000
Avskrivning 0 0 -6.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.712.000 -1.796.000 -1.644.000 -1.434.000 -886.000
Driftskostnader -2.941.000 -3.655.000 -3.027.000 -2.951.000 -1.750.000
Driftsresultat -163.000 1.528.000 1.093.000 949.000 1.760.000
Finansinntekter 0 55.000 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 -14.000 -23.000 -9.000 -3.000
Finans -6.000 41.000 -22.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.705.000 0 0 0
Årsresultat -128.000 1.289.000 821.000 716.000 1.316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.509.000 2.417.000 5.192.000 4.683.000 3.951.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 640.000 640.000 640.000 641.000 618.000
Sum varige driftsmidler 3.149.000 3.056.000 5.831.000 5.324.000 4.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.180.000 3.056.000 5.831.000 5.324.000 4.568.000
Varebeholdning 61.000 87.000 223.000 293.000 0
Kundefordringer 186.000 1.000 26.000 48.000 51.000
Andre fordringer 0 3.947.000 51.000 32.000 0
Sum investeringer 0 20.000 20.000 17.000 14.000
Kasse, bank 9.000 116.000 150.000 81.000 50.000
Sum omløpsmidler 255.000 4.171.000 471.000 471.000 115.000
Sum eiendeler 3.435.000 7.227.000 6.302.000 5.795.000 4.683.000
Sum opptjent egenkapital 2.493.000 2.623.000 5.039.000 4.519.000 3.803.000
Sum egenkapital 2.593.000 2.723.000 5.139.000 4.619.000 3.903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 128.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 308.000 404.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 128.000 0 0 0
Leverandørgjeld 281.000 134.000 89.000 28.000 14.000
Betalbar skatt 62.000 152.000 251.000 224.000 441.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 92.000 138.000 87.000 68.000
Utbytte 0 -3.705.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 293.000 377.000 433.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 816.000 4.377.000 1.163.000 1.176.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.435.000 7.228.000 6.302.000 5.795.000 4.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -561.000 -206.000 -692.000 -705.000 -666.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1 0.4 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 0.2 0.2 0.2
Soliditet 75.5 37.7 81.5 79.7 83.3
Resultatgrad -5.9 29.5 26.5 24.3 50.2
Rentedekningsgrad -27.2 109.1 47.5 105.4 586.7
Gjeldsgrad 0.3 1.7 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.7 21.9 17.4 16.4 37.6
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex