Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Praksisutvikling AS
Juridisk navn:  Praksisutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22209800
Postboks 6815, St. Olavs Plass St. Olavs plass 3 Fax: 22209801
0130 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980340783
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Thore Wilhelmsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.85%
Resultat  
  
32.04%
Egenkapital  
  
25.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.216.000 7.428.000 7.153.000 7.199.000 6.592.000
Resultat: 746.000 565.000 582.000 948.000 1.085.000
Egenkapital: 2.819.000 2.240.000 2.413.000 1.978.000 1.270.000
Regnskap for  Praksisutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.216.000 7.428.000 7.153.000 7.199.000 6.592.000
Driftskostnader -6.463.000 -6.829.000 -6.537.000 -6.246.000 -5.523.000
Driftsresultat 753.000 599.000 615.000 953.000 1.070.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 25.000
Finanskostnader -8.000 -35.000 -34.000 -12.000 -10.000
Finans -7.000 -34.000 -33.000 -5.000 15.000
Resultat før skatt 746.000 565.000 582.000 948.000 1.085.000
Skattekostnad -167.000 -138.000 -147.000 -240.000 -308.000
Årsresultat 579.000 427.000 435.000 708.000 777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 21.000 43.000 65.000 96.000
Sum omløpsmidler 4.228.000 4.253.000 4.233.000 3.265.000 4.620.000
Sum eiendeler 4.228.000 4.274.000 4.276.000 3.330.000 4.716.000
Sum opptjent egenkapital 2.719.000 2.140.000 2.313.000 1.878.000 1.170.000
Sum egenkapital 2.819.000 2.240.000 2.413.000 1.978.000 1.270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 2.034.000 1.863.000 1.352.000 3.446.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 4.274.000 4.276.000 3.330.000 4.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.123.000 7.428.000 8.020.000 6.311.000 6.582.000
Andre inntekter 93.000 0 -867.000 888.000 11.000
Driftsinntekter 7.216.000 7.428.000 7.153.000 7.199.000 6.592.000
Varekostnad -361.000 -307.000 -628.000 -846.000 -286.000
Lønninger -4.411.000 -4.717.000 -4.165.000 -3.780.000 -3.499.000
Avskrivning -21.000 -22.000 -22.000 -30.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.670.000 -1.783.000 -1.722.000 -1.590.000 -1.707.000
Driftskostnader -6.463.000 -6.829.000 -6.537.000 -6.246.000 -5.523.000
Driftsresultat 753.000 599.000 615.000 953.000 1.070.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 25.000
Finanskostnader -8.000 -35.000 -34.000 -12.000 -10.000
Finans -7.000 -34.000 -33.000 -5.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 0 0 -2.000.000
Årsresultat 579.000 427.000 435.000 708.000 777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 21.000 43.000 65.000 96.000
Sum varige driftsmidler 0 21.000 43.000 65.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 21.000 43.000 65.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.313.000 1.546.000 1.263.000 1.329.000 1.187.000
Andre fordringer 120.000 42.000 48.000 902.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.083.000 747.000 474.000 254.000 590.000
Sum omløpsmidler 4.228.000 4.253.000 4.233.000 3.265.000 4.620.000
Sum eiendeler 4.228.000 4.274.000 4.276.000 3.330.000 4.716.000
Sum opptjent egenkapital 2.719.000 2.140.000 2.313.000 1.878.000 1.170.000
Sum egenkapital 2.819.000 2.240.000 2.413.000 1.978.000 1.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 295.000 232.000 134.000 307.000 236.000
Betalbar skatt 167.000 138.000 147.000 240.000 329.000
Skyldig offentlige avgifter 436.000 571.000 651.000 473.000 554.000
Utbytte 0 -600.000 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 511.000 493.000 931.000 332.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 2.034.000 1.863.000 1.352.000 3.446.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 4.274.000 4.276.000 3.330.000 4.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.819.000 2.219.000 2.370.000 1.913.000 1.174.000
Likviditetsgrad 1 3 2.1 2.3 2.4 1.3
Likviditetsgrad 2 3 2.1 2.3 2.4 1.4
Soliditet 66.7 52.4 56.4 59.4 26.9
Resultatgrad 10.4 8.1 8.6 13.2 16.2
Rentedekningsgrad 94.1 17.1 18.1 79.4 109.5
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.8 0.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 17.8 1 14.4 28.8 23.2
Signatur
07.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex