Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Presentum As
Juridisk navn:  Presentum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22381593
c/o Volup AS Postboks 6390, Etterstad Tvetenveien 6 Fax:
0604 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935094143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/8/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Probus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.78%
Resultat  
  
-246.15%
Egenkapital  
  
-5.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 438.000 615.000 579.000 1.427.000 677.000
Resultat: -133.000 91.000 146.000 732.000 159.000
Egenkapital: 1.676.000 1.781.000 1.723.000 1.612.000 1.063.000
Regnskap for  Presentum As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 438.000 615.000 579.000 1.427.000 677.000
Driftskostnader -534.000 -471.000 -424.000 -672.000 -497.000
Driftsresultat -96.000 144.000 155.000 756.000 180.000
Finansinntekter 0 0 22.000 0 0
Finanskostnader -38.000 -52.000 -30.000 -23.000 -22.000
Finans -38.000 -52.000 -8.000 -23.000 -22.000
Resultat før skatt -133.000 91.000 146.000 732.000 159.000
Skattekostnad 29.000 -33.000 -35.000 -183.000 -48.000
Årsresultat -104.000 58.000 111.000 549.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 381.000 377.000 378.000 291.000 363.000
Sum omløpsmidler 2.092.000 2.274.000 2.221.000 2.191.000 1.335.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.651.000 2.599.000 2.482.000 1.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.481.000 1.423.000 1.312.000 763.000
Sum egenkapital 1.676.000 1.781.000 1.723.000 1.612.000 1.063.000
Sum langsiktig gjeld 668.000 708.000 736.000 416.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 163.000 139.000 454.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.652.000 2.598.000 2.482.000 1.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 438.000 615.000 579.000 1.427.000 677.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 438.000 615.000 579.000 1.427.000 677.000
Varekostnad -20.000 -25.000 -37.000 -22.000 -7.000
Lønninger -276.000 -207.000 -97.000 -318.000 -246.000
Avskrivning -20.000 -15.000 -13.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -224.000 -277.000 -326.000 -239.000
Driftskostnader -534.000 -471.000 -424.000 -672.000 -497.000
Driftsresultat -96.000 144.000 155.000 756.000 180.000
Finansinntekter 0 0 22.000 0 0
Finanskostnader -38.000 -52.000 -30.000 -23.000 -22.000
Finans -38.000 -52.000 -8.000 -23.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 58.000 111.000 549.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 0 0 0 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 107.000 92.000 6.000 12.000
Sum varige driftsmidler 88.000 107.000 92.000 6.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 270.000 270.000 285.000 285.000 285.000
Sum anleggsmidler 381.000 377.000 378.000 291.000 363.000
Varebeholdning 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Kundefordringer 2.031.000 2.192.000 2.142.000 2.130.000 1.243.000
Andre fordringer 11.000 31.000 2.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 21.000 46.000 26.000 61.000
Sum omløpsmidler 2.092.000 2.274.000 2.221.000 2.191.000 1.335.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.651.000 2.599.000 2.482.000 1.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.481.000 1.423.000 1.312.000 763.000
Sum egenkapital 1.676.000 1.781.000 1.723.000 1.612.000 1.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 4.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 668.000 708.000 736.000 416.000 367.000
Leverandørgjeld 52.000 66.000 52.000 196.000 65.000
Betalbar skatt 0 31.000 33.000 115.000 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 45.000 34.000 33.000 179.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 20.000 19.000 109.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 163.000 139.000 454.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.652.000 2.598.000 2.482.000 1.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.963.000 2.111.000 2.082.000 1.737.000 1.067.000
Likviditetsgrad 1 1 14 16 4.8 5.0
Likviditetsgrad 2 1 13.8 15.8 4.8 4.9
Soliditet 67.8 67.2 66.3 64.9 62.6
Resultatgrad -21.9 23.4 26.8 5 26.6
Rentedekningsgrad -2.5 2.8 5.2 32.9 8.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.9 5.4 6.8 30.5 10.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex