Pretec Group AS
Juridisk navn:  Pretec Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90845246
Postboks 102 Kampenesmosen 3 Fax:
1740 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 937930194
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/1985 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bolt holding as
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.2%
Resultat  
  
10.66%
Egenkapital  
  
11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.541.000 2.378.000 2.318.000 2.267.000 2.240.000
Resultat: 46.726.000 42.224.000 54.232.000 428.000 47.194.000
Egenkapital: 377.512.000 339.567.000 300.668.000 243.933.000 257.682.000
Regnskap for  Pretec Group AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.541.000 2.378.000 2.318.000 2.267.000 2.240.000
Driftskostnader -2.024.000 -1.701.000 -2.316.000 -2.012.000 -1.647.000
Driftsresultat -483.000 676.000 1.000 254.000 593.000
Finansinntekter 59.405.000 50.464.000 78.211.000 29.327.000 47.560.000
Finanskostnader -12.196.000 -8.917.000 -23.981.000 -29.152.000 -960.000
Finans 47.209.000 41.547.000 54.230.000 175.000 46.600.000
Resultat før skatt 46.726.000 42.224.000 54.232.000 428.000 47.194.000
Skattekostnad -3.781.000 -3.325.000 2.504.000 -4.178.000 -1.154.000
Årsresultat 42.945.000 38.899.000 56.735.000 -3.750.000 46.040.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.551.000 199.199.000 197.950.000 184.143.000 125.984.000
Sum omløpsmidler 254.526.000 224.040.000 199.525.000 200.491.000 189.734.000
Sum eiendeler 463.077.000 423.239.000 397.475.000 384.634.000 315.718.000
Sum opptjent egenkapital 373.814.000 335.870.000 296.971.000 240.235.000 253.985.000
Sum egenkapital 377.512.000 339.567.000 300.668.000 243.933.000 257.682.000
Sum langsiktig gjeld 8.148.000 82.123.000 87.142.000 86.614.000 55.875.000
Sum kortsiktig gjeld 77.418.000 1.548.000 9.665.000 54.088.000 2.161.000
Sum gjeld og egenkapital 463.078.000 423.239.000 397.476.000 384.635.000 315.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 600.000 600.000 595.000 600.000
Andre inntekter 1.541.000 1.778.000 1.718.000 1.671.000 1.640.000
Driftsinntekter 1.541.000 2.378.000 2.318.000 2.267.000 2.240.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger -716.000 -569.000 -839.000 -565.000 -563.000
Avskrivning -598.000 -603.000 -603.000 -598.000 -598.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -709.000 -529.000 -874.000 -849.000 -486.000
Driftskostnader -2.024.000 -1.701.000 -2.316.000 -2.012.000 -1.647.000
Driftsresultat -483.000 676.000 1.000 254.000 593.000
Finansinntekter 59.405.000 50.464.000 78.211.000 29.327.000 47.560.000
Finanskostnader -12.196.000 -8.917.000 -23.981.000 -29.152.000 -960.000
Finans 47.209.000 41.547.000 54.230.000 175.000 46.600.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0 -10.000.000 0
Årsresultat 42.945.000 38.899.000 56.735.000 -3.750.000 46.040.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000.000 497.000 0
Fast eiendom 14.076.000 14.458.000 14.839.000 15.221.000 15.602.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 217.000 438.000 660.000 877.000
Sum varige driftsmidler 14.076.000 14.675.000 15.278.000 15.880.000 16.479.000
Sum finansielle anleggsmidler 194.475.000 184.524.000 179.672.000 167.766.000 109.505.000
Sum anleggsmidler 208.551.000 199.199.000 197.950.000 184.143.000 125.984.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.016.000 3.245.000 1.141.000 76.000 100.000
Sum investeringer 7.484.000 157.881.000 19.824.000 12.634.000 57.643.000
Kasse, bank 225.005.000 39.742.000 154.395.000 165.341.000 100.905.000
Sum omløpsmidler 254.526.000 224.040.000 199.525.000 200.491.000 189.734.000
Sum eiendeler 463.077.000 423.239.000 397.475.000 384.634.000 315.718.000
Sum opptjent egenkapital 373.814.000 335.870.000 296.971.000 240.235.000 253.985.000
Sum egenkapital 377.512.000 339.567.000 300.668.000 243.933.000 257.682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.492.000 324.000 0 0 1.779.000
Gjeld til kredittinstitutt 63.881.000 0 0 0 1.136.000
Sum langsiktig gjeld 8.148.000 82.123.000 87.142.000 86.614.000 55.875.000
Leverandørgjeld 23.000 2.000 30.000 96.000 126.000
Betalbar skatt 2.614.000 0 0 6.454.000 573.000
Skyldig offentlige avgifter 83.000 158.000 175.000 132.000 249.000
Utbytte -5.000.000 0 0 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.819.000 1.388.000 9.459.000 37.406.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 77.418.000 1.548.000 9.665.000 54.088.000 2.161.000
Sum gjeld og egenkapital 463.078.000 423.239.000 397.476.000 384.635.000 315.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.108.000 222.492.000 189.860.000 146.403.000 187.573.000
Likviditetsgrad 1 3.3 144.7 20.6 3.7 87.8
Likviditetsgrad 2 3.3 144.7 20.6 3.8 87.8
Soliditet 81.5 80.2 75.6 63.4 81.6
Resultatgrad -31.3 28.4 0 11.2 26.5
Rentedekningsgrad 0.1 0 1.0 50.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.7 12.1 19.7 7.7 15.3
Signatur
09.01.2017
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex