Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Prikken AS
Juridisk navn:  Prikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74163617
Postboks 91 Namdalsvegen 11 Fax: 74161088
7701 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 881400162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Halger Fjellvik Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.67%
Egenkapital  
  
-19.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -32.000 -30.000 -9.000 118.000 96.000
Egenkapital: -195.000 -163.000 -133.000 -112.000 -197.000
Regnskap for  Prikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -28.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 17.000 150.000 125.000
Finanskostnader -4.000 -15.000 -12.000 -18.000 -18.000
Finans -4.000 -15.000 5.000 132.000 107.000
Resultat før skatt -32.000 -30.000 -9.000 118.000 96.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -33.000 -26.000
Årsresultat -32.000 -30.000 -20.000 85.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 231.000 231.000 231.000 242.000 240.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 18.000 5.000 4.000
Sum eiendeler 232.000 231.000 249.000 247.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -263.000 -233.000 -212.000 -297.000
Sum egenkapital -195.000 -163.000 -133.000 -112.000 -197.000
Sum langsiktig gjeld 420.000 381.000 364.000 269.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 14.000 17.000 89.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 232.000 248.000 246.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -28.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -28.000 -15.000 -14.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 17.000 150.000 125.000
Finanskostnader -4.000 -15.000 -12.000 -18.000 -18.000
Finans -4.000 -15.000 5.000 132.000 107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -30.000 -20.000 85.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 231.000 231.000 231.000 231.000 231.000
Sum anleggsmidler 231.000 231.000 231.000 242.000 240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 1.000 5.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 18.000 5.000 4.000
Sum eiendeler 232.000 231.000 249.000 247.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -263.000 -233.000 -212.000 -297.000
Sum egenkapital -195.000 -163.000 -133.000 -112.000 -197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 420.000 381.000 364.000 269.000 364.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 34.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 17.000 55.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 14.000 17.000 89.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 232.000 248.000 246.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -14.000 1.000 -84.000 -73.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 1.1 0.1 0.1
Soliditet -84.1 -70.3 -53.6 -45.5 -80.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 7.6 6.3
Gjeldsgrad -2.2 -2.4 -2.9 -3.2 -2.2
Total kapitalrentabilitet -12.1 -6.5 1.2 55.3 46.7
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex