Prikken Averøy As
Juridisk navn:  Prikken Averøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71511490
Langnesveien 4 Langnesveien 4 Fax: 71514410
6530 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Averøy
Org.nr: 977514347
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/23/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2.44%
Resultat  
  
-73.21%
Egenkapital  
  
5.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.778.000 4.664.000 4.631.000 4.829.000 4.686.000
Resultat: 30.000 112.000 82.000 257.000 -201.000
Egenkapital: 549.000 518.000 406.000 125.000 -58.000
Regnskap for  Prikken Averøy As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.778.000 4.664.000 4.631.000 4.829.000 4.686.000
Driftskostnader -4.653.000 -4.462.000 -4.451.000 -4.473.000 -4.773.000
Driftsresultat 126.000 202.000 179.000 357.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -96.000 -90.000 -98.000 -100.000 -114.000
Finans -96.000 -90.000 -98.000 -100.000 -114.000
Resultat før skatt 30.000 112.000 82.000 257.000 -201.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 112.000 82.000 257.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 32.000 60.000 139.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 2.092.000 1.961.000 1.790.000 1.777.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.096.000 1.993.000 1.850.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -282.000 -394.000 -475.000 -658.000
Sum egenkapital 549.000 518.000 406.000 125.000 -58.000
Sum langsiktig gjeld 533.000 495.000 290.000 448.000 606.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.083.000 1.297.000 1.277.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.323.000 2.096.000 1.993.000 1.850.000 1.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.774.000 4.660.000 4.625.000 4.826.000 4.684.000
Andre inntekter 4.000 4.000 5.000 3.000 2.000
Driftsinntekter 4.778.000 4.664.000 4.631.000 4.829.000 4.686.000
Varekostnad -3.159.000 -2.998.000 -2.870.000 -3.040.000 -3.110.000
Lønninger -1.011.000 -968.000 -1.031.000 -957.000 -1.187.000
Avskrivning -2.000 -28.000 -28.000 -38.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -468.000 -522.000 -438.000 -440.000
Driftskostnader -4.653.000 -4.462.000 -4.451.000 -4.473.000 -4.773.000
Driftsresultat 126.000 202.000 179.000 357.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -96.000 -90.000 -98.000 -100.000 -114.000
Finans -96.000 -90.000 -98.000 -100.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 112.000 82.000 257.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.000 30.000 58.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 138.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 30.000 58.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 32.000 60.000 139.000
Varebeholdning 2.077.000 1.963.000 1.694.000 1.552.000 1.640.000
Kundefordringer 27.000 9.000 34.000 25.000 -7.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 213.000 119.000 233.000 213.000 128.000
Sum omløpsmidler 2.321.000 2.092.000 1.961.000 1.790.000 1.777.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.096.000 1.993.000 1.850.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -251.000 -282.000 -394.000 -475.000 -658.000
Sum egenkapital 549.000 518.000 406.000 125.000 -58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 359.000 216.000 582.000 257.000 475.000
Sum langsiktig gjeld 533.000 495.000 290.000 448.000 606.000
Leverandørgjeld 402.000 430.000 318.000 428.000 482.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 224.000 196.000 207.000 266.000 236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 241.000 190.000 326.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 1.241.000 1.083.000 1.297.000 1.277.000 1.369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.323.000 2.096.000 1.993.000 1.850.000 1.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.080.000 1.009.000 664.000 513.000 408.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 23.6 24.7 20.4 6.8 -3.0
Resultatgrad 2.6 4.3 3.9 7.4 -1.9
Rentedekningsgrad 1.3 2.2 1.8 3.6 -0.8
Gjeldsgrad 3.2 3 3.9 13.8 -34.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.6 9 19.3 -4.5
Signatur
24.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex