Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Prikken Over I-en As
Juridisk navn:  Prikken Over I-en As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bygdavegen 81 Åsvegen 8 Fax:
7620 Skogn 7620 Skogn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 820996542
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 919.000
Resultat: 33.000
Egenkapital: 49.000
Regnskap for  Prikken Over I-en As
Resultat 2018
Driftsinntekter 919.000
Driftskostnader -829.000
Driftsresultat 89.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -56.000
Finans -56.000
Resultat før skatt 33.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 514.000
Sum opptjent egenkapital 28.000
Sum egenkapital 49.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 918.000
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 919.000
Varekostnad -53.000
Lønninger -411.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -355.000
Driftskostnader -829.000
Driftsresultat 89.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -56.000
Finans -56.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 78.000
Sum varige driftsmidler 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000
Sum anleggsmidler 132.000
Varebeholdning 351.000
Kundefordringer 11.000
Andre fordringer 11.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 382.000
Sum eiendeler 514.000
Sum opptjent egenkapital 28.000
Sum egenkapital 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 148.000
Sum langsiktig gjeld 2.000
Leverandørgjeld 195.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000
Sum gjeld og egenkapital 515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 9.5
Resultatgrad 9.7
Rentedekningsgrad 1.6
Gjeldsgrad 9.5
Total kapitalrentabilitet 17.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex