Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Prikken Rens AS
Juridisk navn:  Prikken Rens AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63974710
Energivegen 5 Energivegen 5 Fax: 63978886
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 948879220
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/15/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: B.B. Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.13%
Resultat  
  
-1392%
Egenkapital  
  
-615.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.865.000 2.335.000 2.040.000 2.083.000 2.193.000
Resultat: -646.000 50.000 -364.000 -176.000 116.000
Egenkapital: -541.000 105.000 55.000 420.000 574.000
Regnskap for  Prikken Rens AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.865.000 2.335.000 2.040.000 2.083.000 2.193.000
Driftskostnader -2.501.000 -2.282.000 -2.363.000 -2.242.000 -2.074.000
Driftsresultat -637.000 52.000 -324.000 -158.000 119.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -42.000 -18.000 -6.000
Finans -9.000 -2.000 -41.000 -18.000 -3.000
Resultat før skatt -646.000 50.000 -364.000 -176.000 116.000
Skattekostnad 0 0 0 21.000 -31.000
Årsresultat -646.000 50.000 -364.000 -154.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 436.000 1.014.000 1.083.000 1.146.000 305.000
Sum omløpsmidler 1.151.000 688.000 702.000 1.345.000 926.000
Sum eiendeler 1.587.000 1.702.000 1.785.000 2.491.000 1.231.000
Sum opptjent egenkapital -641.000 5.000 -45.000 320.000 474.000
Sum egenkapital -541.000 105.000 55.000 420.000 574.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.128.000 1.598.000 1.702.000 2.071.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 1.587.000 1.703.000 1.785.000 2.491.000 1.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.865.000 2.290.000 2.040.000 2.083.000 2.193.000
Andre inntekter 0 44.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.865.000 2.335.000 2.040.000 2.083.000 2.193.000
Varekostnad -219.000 -214.000 -234.000 -161.000 -260.000
Lønninger -1.146.000 -1.345.000 -1.367.000 -1.318.000 -1.112.000
Avskrivning -92.000 -91.000 -89.000 -89.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.044.000 -632.000 -673.000 -674.000 -666.000
Driftskostnader -2.501.000 -2.282.000 -2.363.000 -2.242.000 -2.074.000
Driftsresultat -637.000 52.000 -324.000 -158.000 119.000
Finansinntekter 1.000 5.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -42.000 -18.000 -6.000
Finans -9.000 -2.000 -41.000 -18.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -646.000 50.000 -364.000 -154.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 368.000 929.000 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 82.000 1.083.000 1.146.000 305.000
Sum varige driftsmidler 428.000 1.011.000 1.083.000 1.146.000 305.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 4.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 436.000 1.014.000 1.083.000 1.146.000 305.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 709.000 153.000 157.000 207.000 193.000
Andre fordringer 170.000 171.000 0 88.000 25.000
Sum investeringer 0 0 81.000 81.000 81.000
Kasse, bank 272.000 364.000 463.000 969.000 626.000
Sum omløpsmidler 1.151.000 688.000 702.000 1.345.000 926.000
Sum eiendeler 1.587.000 1.702.000 1.785.000 2.491.000 1.231.000
Sum opptjent egenkapital -641.000 5.000 -45.000 320.000 474.000
Sum egenkapital -541.000 105.000 55.000 420.000 574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 57.000 1.443.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 28.000 0 21.000
Leverandørgjeld 382.000 -28.000 28.000 127.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 -3.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 150.000 176.000 208.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.637.000 1.475.000 1.440.000 296.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 2.128.000 1.598.000 1.702.000 2.071.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 1.587.000 1.703.000 1.785.000 2.491.000 1.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -977.000 -910.000 -1.000.000 -726.000 291.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.7 1.5
Soliditet -34.1 6.2 3.1 16.9 46.7
Resultatgrad -34.2 2.2 -15.9 -7.6 5.4
Rentedekningsgrad -63.7 7.4 -7.7 -8.8 20.3
Gjeldsgrad -3.9 15.2 31.5 4.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -40.1 3.3 -18.1 -6.3 9.9
Signatur
04.11.2016
SIGNATUR
LAACHE KNUT
LAACHE RAGNHILD HELENE
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex