Prikkenoverien As
Juridisk navn:  Prikkenoverien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vollabakken 17 Vollabakken 17 Fax:
8178 Halsa 8178 Halsa
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 916295049
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.45%
Resultat  
  
-22.5%
Egenkapital  
  
-153.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 71.000 110.000 51.000 25.000
Resultat: -49.000 -40.000 -26.000 6.000
Egenkapital: -81.000 -32.000 8.000 34.000
Regnskap for  Prikkenoverien As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71.000 110.000 51.000 25.000
Driftskostnader -119.000 -149.000 -77.000 -19.000
Driftsresultat -49.000 -40.000 -26.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -49.000 -40.000 -26.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000
Årsresultat -49.000 -40.000 -26.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 63.000 94.000 119.000
Sum omløpsmidler -111.000 -91.000 -82.000 40.000
Sum eiendeler -79.000 -28.000 12.000 159.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -62.000 -22.000 4.000
Sum egenkapital -81.000 -32.000 8.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 2.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital -79.000 -28.000 11.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 110.000 59.000 0
Andre inntekter 0 0 -9.000 25.000
Driftsinntekter 71.000 110.000 51.000 25.000
Varekostnad -11.000 -14.000 -1.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -25.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -104.000 -51.000 -15.000
Driftskostnader -119.000 -149.000 -77.000 -19.000
Driftsresultat -49.000 -40.000 -26.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -40.000 -26.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 63.000 94.000 119.000
Sum varige driftsmidler 32.000 63.000 94.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 63.000 94.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 8.000 5.000 0
Andre fordringer -145.000 -120.000 -103.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 22.000 15.000 40.000
Sum omløpsmidler -111.000 -91.000 -82.000 40.000
Sum eiendeler -79.000 -28.000 12.000 159.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -62.000 -22.000 4.000
Sum egenkapital -81.000 -32.000 8.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 123.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 3.000 2.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital -79.000 -28.000 11.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -113.000 -94.000 -84.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 -55.5 -30.3 0.3
Likviditetsgrad 2 -55.5 -30.3 0.4
Soliditet 102.5 114.3 72.7 21.5
Resultatgrad -36.4 24.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 0.4 3.6
Total kapitalrentabilitet 6 142.9 -236.4 3.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex