Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Printbroker AS
Juridisk navn:  Printbroker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55231122
Steinsvikvegen 10 Vestlundveien 24A Fax: 55231124
5353 Straume 5145 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 974433656
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-139.13%
Egenkapital  
  
-85.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 60.000 169.000 243.000 192.000
Resultat: -9.000 23.000 32.000 -614.000 2.000
Egenkapital: 1.000 7.000 -5.000 -24.000 494.000
Regnskap for  Printbroker AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 60.000 169.000 243.000 192.000
Driftskostnader -11.000 -33.000 -127.000 -356.000 -193.000
Driftsresultat -11.000 27.000 43.000 -113.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 19.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 -501.000 -16.000
Finans 2.000 -4.000 -11.000 -501.000 3.000
Resultat før skatt -9.000 23.000 32.000 -614.000 2.000
Skattekostnad 4.000 -11.000 -14.000 97.000 -10.000
Årsresultat -5.000 12.000 18.000 -517.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 234.000 230.000 239.000 158.000 729.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 26.000 34.000 58.000
Sum eiendeler 235.000 231.000 265.000 192.000 787.000
Sum opptjent egenkapital -198.000 -193.000 -205.000 -224.000 294.000
Sum egenkapital 1.000 7.000 -5.000 -24.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 142.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 224.000 271.000 215.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 231.000 266.000 191.000 787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 30.000 169.000 243.000 192.000
Andre inntekter 0 30.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 60.000 169.000 243.000 192.000
Varekostnad 0 0 -64.000 -89.000 -103.000
Lønninger 0 0 0 0 6.000
Avskrivning 0 0 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -33.000 -63.000 -267.000 -89.000
Driftskostnader -11.000 -33.000 -127.000 -356.000 -193.000
Driftsresultat -11.000 27.000 43.000 -113.000 -1.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 19.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 -501.000 -16.000
Finans 2.000 -4.000 -11.000 -501.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 12.000 18.000 -517.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 129.000 125.000 136.000 150.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum varige driftsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 97.000 95.000 0 668.000
Sum anleggsmidler 234.000 230.000 239.000 158.000 729.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 5.000 0 8.000
Andre fordringer 0 0 3.000 0 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 18.000 34.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 26.000 34.000 58.000
Sum eiendeler 235.000 231.000 265.000 192.000 787.000
Sum opptjent egenkapital -198.000 -193.000 -205.000 -224.000 294.000
Sum egenkapital 1.000 7.000 -5.000 -24.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.000 89.000 51.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 142.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 38.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 2.000 15.000 29.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 218.000 166.000 97.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 224.000 271.000 215.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 236.000 231.000 266.000 191.000 787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -233.000 -223.000 -245.000 -181.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.4
Soliditet 0.4 3 -1.9 -12.6 62.8
Resultatgrad 4 25.4 -46.5 -0.5
Rentedekningsgrad 4.5 3.9 -0.2 1.1
Gjeldsgrad 2 3 -54.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.8 12.6 16.2 -59.2 2.3
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.03.2020
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex