Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pro-Vent Eiendom AS
Juridisk navn:  Pro-Vent Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55137808
Espehaugen 51 Espehaugen 51 Fax:
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990862184
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.26%
Resultat  
  
-104.55%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 605.000 4.403.000 2.063.000 1.992.000 2.012.000
Resultat: -281.000 6.182.000 393.000 602.000 826.000
Egenkapital: 8.377.000 8.579.000 3.117.000 2.806.000 2.335.000
Regnskap for  Pro-Vent Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 605.000 4.403.000 2.063.000 1.992.000 2.012.000
Driftskostnader -404.000 -820.000 -975.000 -657.000 -460.000
Driftsresultat 201.000 3.584.000 1.088.000 1.334.000 1.552.000
Finansinntekter 1.000 3.115.000 1.000 0 4.000
Finanskostnader -484.000 -517.000 -696.000 -733.000 -730.000
Finans -483.000 2.598.000 -695.000 -733.000 -726.000
Resultat før skatt -281.000 6.182.000 393.000 602.000 826.000
Skattekostnad 79.000 -719.000 -82.000 -132.000 -223.000
Årsresultat -202.000 5.463.000 311.000 470.000 603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.216.000 20.417.000 17.505.000 18.101.000 18.159.000
Sum omløpsmidler 577.000 2.521.000 106.000 270.000 267.000
Sum eiendeler 20.793.000 22.938.000 17.611.000 18.371.000 18.426.000
Sum opptjent egenkapital 8.277.000 8.479.000 3.017.000 2.706.000 2.235.000
Sum egenkapital 8.377.000 8.579.000 3.117.000 2.806.000 2.335.000
Sum langsiktig gjeld 12.388.000 13.240.000 11.061.000 11.816.000 12.576.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 1.119.000 3.434.000 3.750.000 3.515.000
Sum gjeld og egenkapital 20.792.000 22.938.000 17.612.000 18.372.000 18.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 605.000 4.403.000 2.063.000 1.992.000 2.012.000
Driftsinntekter 605.000 4.403.000 2.063.000 1.992.000 2.012.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -201.000 -203.000 -219.000 -219.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -203.000 -617.000 -756.000 -438.000 -241.000
Driftskostnader -404.000 -820.000 -975.000 -657.000 -460.000
Driftsresultat 201.000 3.584.000 1.088.000 1.334.000 1.552.000
Finansinntekter 1.000 3.115.000 1.000 0 4.000
Finanskostnader -484.000 -517.000 -696.000 -733.000 -730.000
Finans -483.000 2.598.000 -695.000 -733.000 -726.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 5.463.000 311.000 470.000 603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.398.000 13.599.000 13.800.000 14.001.000 14.202.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 20.000 38.000
Sum varige driftsmidler 13.398.000 13.599.000 13.802.000 14.021.000 14.240.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.818.000 6.818.000 3.703.000 4.081.000 3.920.000
Sum anleggsmidler 20.216.000 20.417.000 17.505.000 18.101.000 18.159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 16.000 23.000 20.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 558.000 2.505.000 83.000 250.000 246.000
Sum omløpsmidler 577.000 2.521.000 106.000 270.000 267.000
Sum eiendeler 20.793.000 22.938.000 17.611.000 18.371.000 18.426.000
Sum opptjent egenkapital 8.277.000 8.479.000 3.017.000 2.706.000 2.235.000
Sum egenkapital 8.377.000 8.579.000 3.117.000 2.806.000 2.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 312.000 391.000 390.000 385.000 386.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.388.000 13.240.000 11.061.000 11.816.000 12.576.000
Leverandørgjeld 4.000 10.000 270.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 717.000 77.000 0 186.000
Skyldig offentlige avgifter 0 23.000 4.000 3.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 369.000 3.082.000 3.737.000 3.251.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 1.119.000 3.434.000 3.750.000 3.515.000
Sum gjeld og egenkapital 20.792.000 22.938.000 17.612.000 18.372.000 18.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 550.000 1.402.000 -3.328.000 -3.480.000 -3.248.000
Likviditetsgrad 1 21.4 2.3 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 21.4 2.3 0 0.1 0.1
Soliditet 40.3 37.4 17.7 15.3 12.7
Resultatgrad 33.2 81.4 52.7 67.0 77.1
Rentedekningsgrad 0.4 6.9 1.6 1.8 2.1
Gjeldsgrad 1.5 1.7 4.7 5.5 6.9
Total kapitalrentabilitet 1 29.2 6.2 7.3 8.4
Signatur
23.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex