Pro Gym Molde AS
Juridisk navn:  Pro Gym Molde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71245598
Boks 331 Julsundvegen 49 Fax:
6401 Molde 6412 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 990469628
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/25/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kalvatn Ingrid Iversen
Utvikling:
Omsetning  
  
4.06%
Resultat  
  
41.12%
Egenkapital  
  
-11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.227.000 6.945.000 7.295.000 8.914.000 8.595.000
Resultat: -358.000 -608.000 -881.000 1.317.000 840.000
Egenkapital: 2.748.000 3.107.000 4.446.000 5.147.000 4.238.000
Regnskap for  Pro Gym Molde AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.227.000 6.945.000 7.295.000 8.914.000 8.595.000
Driftskostnader -7.084.000 -7.194.000 -7.831.000 -7.362.000 -7.531.000
Driftsresultat 143.000 -249.000 -535.000 1.552.000 1.066.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 8.000 11.000
Finanskostnader -503.000 -359.000 -347.000 -243.000 -236.000
Finans -501.000 -359.000 -346.000 -235.000 -225.000
Resultat før skatt -358.000 -608.000 -881.000 1.317.000 840.000
Skattekostnad 0 -732.000 180.000 -408.000 -209.000
Årsresultat -358.000 -1.340.000 -701.000 909.000 631.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.189.000 10.794.000 12.583.000 8.763.000 8.692.000
Sum omløpsmidler 1.705.000 368.000 567.000 1.944.000 837.000
Sum eiendeler 14.894.000 11.162.000 13.150.000 10.707.000 9.529.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 3.000 1.343.000 2.044.000 1.135.000
Sum egenkapital 2.748.000 3.107.000 4.446.000 5.147.000 4.238.000
Sum langsiktig gjeld 11.618.000 7.201.000 7.941.000 4.890.000 4.582.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 855.000 762.000 669.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 14.894.000 11.162.000 13.149.000 10.706.000 9.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.902.000 6.531.000 6.760.000 8.914.000 8.578.000
Andre inntekter 325.000 414.000 535.000 0 18.000
Driftsinntekter 7.227.000 6.945.000 7.295.000 8.914.000 8.595.000
Varekostnad -410.000 -466.000 -548.000 -606.000 -607.000
Lønninger -2.101.000 -2.217.000 -2.030.000 -1.666.000 -2.177.000
Avskrivning -1.546.000 -1.405.000 -2.605.000 -2.096.000 -1.813.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.027.000 -3.106.000 -2.648.000 -2.994.000 -2.934.000
Driftskostnader -7.084.000 -7.194.000 -7.831.000 -7.362.000 -7.531.000
Driftsresultat 143.000 -249.000 -535.000 1.552.000 1.066.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 8.000 11.000
Finanskostnader -503.000 -359.000 -347.000 -243.000 -236.000
Finans -501.000 -359.000 -346.000 -235.000 -225.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -900.000
Årsresultat -358.000 -1.340.000 -701.000 909.000 631.000
Balanse detaljer          
Goodwill 130.000 354.000 577.000 800.000 1.024.000
Sum Immatrielle midler 130.000 354.000 1.308.000 1.352.000 1.558.000
Fast eiendom 10.734.000 8.257.000 8.535.000 3.932.000 4.129.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.324.000 2.184.000 2.739.000 3.478.000 3.005.000
Sum varige driftsmidler 13.059.000 10.441.000 11.274.000 7.411.000 7.134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.189.000 10.794.000 12.583.000 8.763.000 8.692.000
Varebeholdning 71.000 92.000 238.000 205.000 168.000
Kundefordringer 95.000 28.000 92.000 32.000 320.000
Andre fordringer 11.000 12.000 0 167.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.528.000 235.000 237.000 1.540.000 187.000
Sum omløpsmidler 1.705.000 368.000 567.000 1.944.000 837.000
Sum eiendeler 14.894.000 11.162.000 13.150.000 10.707.000 9.529.000
Sum opptjent egenkapital -355.000 3.000 1.343.000 2.044.000 1.135.000
Sum egenkapital 2.748.000 3.107.000 4.446.000 5.147.000 4.238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.618.000 7.201.000 7.941.000 4.890.000 4.582.000
Leverandørgjeld 94.000 83.000 129.000 0 200.000
Betalbar skatt 0 0 0 425.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 230.000 239.000 119.000 82.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 533.000 513.000 162.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 855.000 762.000 669.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 14.894.000 11.162.000 13.149.000 10.706.000 9.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.177.000 -487.000 -195.000 1.275.000 128.000
Likviditetsgrad 1 3.2 0.4 0.7 2.9 1.2
Likviditetsgrad 2 3.1 0.3 0.4 2.6 1.0
Soliditet 18.5 27.8 33.8 48.1 44.5
Resultatgrad 2 -3.6 -7.3 17.4 12.4
Rentedekningsgrad 0.3 -0.7 -1.5 6.4 4.6
Gjeldsgrad 4.4 2.6 2 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 1 -2.2 -4.1 14.6 11.3
Signatur
18.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex