Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Probus Regnskap AS
Juridisk navn:  Probus Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23170120
Tvetenveien 6 Tvetenveien 6 Fax: 23170121
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961148928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.19%
Resultat  
  
1045.16%
Egenkapital  
  
68.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.087.000 6.874.000 5.194.000 4.440.000 4.067.000
Resultat: 355.000 31.000 30.000 33.000 26.000
Egenkapital: 674.000 401.000 380.000 359.000 340.000
Regnskap for  Probus Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.087.000 6.874.000 5.194.000 4.440.000 4.067.000
Driftskostnader -8.772.000 -6.856.000 -5.183.000 -4.439.000 -4.178.000
Driftsresultat 315.000 18.000 11.000 0 -111.000
Finansinntekter 55.000 32.000 45.000 68.000 182.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -25.000 -34.000 -45.000
Finans 40.000 13.000 20.000 34.000 137.000
Resultat før skatt 355.000 31.000 30.000 33.000 26.000
Skattekostnad -83.000 -9.000 -10.000 -14.000 -7.000
Årsresultat 273.000 22.000 21.000 19.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 36.000 45.000 55.000 411.000
Sum omløpsmidler 3.950.000 3.052.000 2.559.000 3.431.000 2.858.000
Sum eiendeler 3.970.000 3.088.000 2.604.000 3.486.000 3.269.000
Sum opptjent egenkapital 574.000 301.000 280.000 259.000 240.000
Sum egenkapital 674.000 401.000 380.000 359.000 340.000
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 21.000 140.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 3.296.000 2.587.000 2.203.000 2.987.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 3.970.000 3.088.000 2.604.000 3.486.000 3.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.087.000 6.874.000 5.194.000 4.440.000 4.067.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.087.000 6.874.000 5.194.000 4.440.000 4.067.000
Varekostnad -8.198.000 -6.158.000 -4.482.000 -3.343.000 -3.870.000
Lønninger 0 0 -1.000 -11.000 -24.000
Avskrivning 0 0 0 -19.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -698.000 -700.000 -1.066.000 -221.000
Driftskostnader -8.772.000 -6.856.000 -5.183.000 -4.439.000 -4.178.000
Driftsresultat 315.000 18.000 11.000 0 -111.000
Finansinntekter 55.000 32.000 45.000 68.000 182.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -25.000 -34.000 -45.000
Finans 40.000 13.000 20.000 34.000 137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 273.000 22.000 21.000 19.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 36.000 45.000 55.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 411.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 36.000 45.000 55.000 411.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.940.000 2.805.000 2.351.000 3.232.000 2.302.000
Andre fordringer 8.000 238.000 203.000 184.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 5.000 15.000 553.000
Sum omløpsmidler 3.950.000 3.052.000 2.559.000 3.431.000 2.858.000
Sum eiendeler 3.970.000 3.088.000 2.604.000 3.486.000 3.269.000
Sum opptjent egenkapital 574.000 301.000 280.000 259.000 240.000
Sum egenkapital 674.000 401.000 380.000 359.000 340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 97.000
Gjeld til kredittinstitutt 42.000 46.000 36.000 51.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 100.000 21.000 140.000 357.000
Leverandørgjeld 2.688.000 2.219.000 2.049.000 2.614.000 2.243.000
Betalbar skatt 66.000 0 0 165.000 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 276.000 61.000 88.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 46.000 58.000 69.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 3.296.000 2.587.000 2.203.000 2.987.000 2.573.000
Sum gjeld og egenkapital 3.970.000 3.088.000 2.604.000 3.486.000 3.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 654.000 465.000 356.000 444.000 285.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 1 1 14.6 10.3 10.4
Resultatgrad 3.5 0.3 0.2 0.0 -2.7
Rentedekningsgrad 2 0.9 0.4 2.0 1.6
Gjeldsgrad 4.9 6.7 5.9 8.7 8.6
Total kapitalrentabilitet 9.3 1.6 2.2 2.0 2.2
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex