Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Produksjonsselskapet Brutus AS
Juridisk navn:  Produksjonsselskapet Brutus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22697021
Colletts Gate 29B Colletts Gate 29B Fax: 22697021
0169 Oslo 169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876685922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.2%
Resultat  
  
-671.88%
Egenkapital  
  
-35.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 162.000 526.000 559.000 525.000 255.000
Resultat: -183.000 32.000 113.000 145.000 210.000
Egenkapital: 336.000 519.000 494.000 408.000 299.000
Regnskap for  Produksjonsselskapet Brutus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 162.000 526.000 559.000 525.000 255.000
Driftskostnader -344.000 -494.000 -446.000 -380.000 -45.000
Driftsresultat -183.000 32.000 113.000 145.000 210.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Resultat før skatt -183.000 32.000 113.000 145.000 210.000
Skattekostnad 0 -7.000 -27.000 -36.000 -57.000
Årsresultat -183.000 25.000 86.000 109.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 339.000 526.000 491.000 449.000 358.000
Sum eiendeler 339.000 526.000 491.000 449.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 419.000 394.000 308.000 199.000
Sum egenkapital 336.000 519.000 494.000 408.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 -2.000 42.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 526.000 492.000 450.000 358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.000 526.000 559.000 525.000 255.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 162.000 526.000 559.000 525.000 255.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -285.000 -399.000 -342.000 -228.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -95.000 -104.000 -152.000 -45.000
Driftskostnader -344.000 -494.000 -446.000 -380.000 -45.000
Driftsresultat -183.000 32.000 113.000 145.000 210.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -183.000 25.000 86.000 109.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 526.000 478.000 449.000 357.000
Sum omløpsmidler 339.000 526.000 491.000 449.000 358.000
Sum eiendeler 339.000 526.000 491.000 449.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 419.000 394.000 308.000 199.000
Sum egenkapital 336.000 519.000 494.000 408.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 7.000 27.000 36.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -30.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 7.000 -2.000 42.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000 526.000 492.000 450.000 358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 519.000 493.000 407.000 299.000
Likviditetsgrad 1 169.5 75.1 -245.5 10.7 6.1
Likviditetsgrad 2 169.5 75.1 -245.5 10.7 6.1
Soliditet 99.4 98.7 100.4 90.7 83.5
Resultatgrad 6.1 20.2 27.6 82.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -54.1 6.1 23.2 32.2 58.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex