Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Produktivitetspartner AS
Juridisk navn:  Produktivitetspartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73978091
Sjølystvegen 27A Sjølystvegen 27A Fax: 73978131
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 982280788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
-42.6%
Egenkapital  
  
-70.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 390.000 585.000 437.000 324.000 171.000
Resultat: 291.000 507.000 228.000 307.000 155.000
Egenkapital: 145.000 486.000 101.000 100.000 100.000
Regnskap for  Produktivitetspartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 390.000 585.000 437.000 324.000 171.000
Driftskostnader -102.000 -79.000 -208.000 -18.000 -19.000
Driftsresultat 289.000 506.000 228.000 306.000 152.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 291.000 507.000 228.000 307.000 155.000
Skattekostnad -67.000 -122.000 -57.000 -38.000 0
Årsresultat 224.000 385.000 171.000 269.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 601.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Sum eiendeler 601.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 386.000 1.000 0 0
Sum egenkapital 145.000 486.000 101.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 457.000 308.000 649.000 361.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 602.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 390.000 585.000 437.000 324.000 171.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 390.000 585.000 437.000 324.000 171.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -3.000 -132.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -76.000 -76.000 -18.000 -19.000
Driftskostnader -102.000 -79.000 -208.000 -18.000 -19.000
Driftsresultat 289.000 506.000 228.000 306.000 152.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -180.000 0 -170.000 -269.000 -165.000
Årsresultat 224.000 385.000 171.000 269.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 343.000 324.000 252.000 216.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 258.000 470.000 499.000 245.000 288.000
Sum omløpsmidler 601.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Sum eiendeler 601.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 386.000 1.000 0 0
Sum egenkapital 145.000 486.000 101.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 67.000 122.000 57.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 137.000 114.000 41.000 1.000
Utbytte -180.000 0 -170.000 -269.000 -165.000
Annen kortsiktig gjeld 110.000 49.000 304.000 14.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 308.000 649.000 361.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 602.000 794.000 750.000 461.000 291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 486.000 101.000 100.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.6 1.2 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 2.6 1.2 1.3 1.6
Soliditet 24.1 61.2 13.5 21.7 34.4
Resultatgrad 74.1 86.5 52.2 94.4 88.9
Rentedekningsgrad 2 2
Gjeldsgrad 3.2 0.6 6.4 3.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 48.5 63.9 30.5 66.6 52.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex