Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proff Reol As
Juridisk navn:  Proff Reol As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45481800
Postboks 9130 Blindheim Kongshaugstranda 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913657039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/25/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.87%
Resultat  
  
28.63%
Egenkapital  
  
-16.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.702.000 1.976.000 2.543.000 2.370.000 1.362.000
Resultat: -177.000 -248.000 -128.000 -166.000 -1.026.000
Egenkapital: -1.245.000 -1.068.000 -819.000 -791.000 -626.000
Regnskap for  Proff Reol As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.702.000 1.976.000 2.543.000 2.370.000 1.362.000
Driftskostnader -1.840.000 -2.183.000 -2.630.000 -2.486.000 -2.361.000
Driftsresultat -138.000 -208.000 -87.000 -116.000 -1.000.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -42.000 -41.000 -50.000 -27.000
Finans -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -26.000
Resultat før skatt -177.000 -248.000 -128.000 -166.000 -1.026.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -177.000 -248.000 -128.000 -166.000 -1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 119.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 391.000 515.000 498.000 527.000 763.000
Sum eiendeler 483.000 634.000 498.000 527.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -1.345.000 -1.168.000 -919.000 -1.191.000 -1.026.000
Sum egenkapital -1.245.000 -1.068.000 -819.000 -791.000 -626.000
Sum langsiktig gjeld 708.000 503.000 157.000 300.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 1.199.000 1.160.000 1.018.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 634.000 498.000 527.000 763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.702.000 1.976.000 2.543.000 2.370.000 1.362.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.702.000 1.976.000 2.543.000 2.370.000 1.362.000
Varekostnad -1.112.000 -1.263.000 -1.600.000 -1.217.000 -980.000
Lønninger -313.000 -458.000 -427.000 -509.000 -538.000
Avskrivning -26.000 -13.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -268.000 -510.000 -622.000 -492.000 -843.000
Driftskostnader -1.840.000 -2.183.000 -2.630.000 -2.486.000 -2.361.000
Driftsresultat -138.000 -208.000 -87.000 -116.000 -1.000.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -41.000 -42.000 -41.000 -50.000 -27.000
Finans -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -177.000 -248.000 -128.000 -166.000 -1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 119.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 92.000 119.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 119.000 0 0 0
Varebeholdning 249.000 369.000 308.000 290.000 557.000
Kundefordringer 33.000 142.000 135.000 228.000 141.000
Andre fordringer 88.000 0 37.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 4.000 17.000 9.000 33.000
Sum omløpsmidler 391.000 515.000 498.000 527.000 763.000
Sum eiendeler 483.000 634.000 498.000 527.000 763.000
Sum opptjent egenkapital -1.345.000 -1.168.000 -919.000 -1.191.000 -1.026.000
Sum egenkapital -1.245.000 -1.068.000 -819.000 -791.000 -626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 401.000 391.000 357.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 708.000 503.000 157.000 300.000 533.000
Leverandørgjeld 519.000 669.000 635.000 517.000 417.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 81.000 93.000 91.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 48.000 42.000 53.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 1.199.000 1.160.000 1.018.000 856.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 634.000 498.000 527.000 763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -629.000 -684.000 -662.000 -491.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Soliditet -257.8 -168.5 -164.5 -150.1 -82.0
Resultatgrad -8.1 -10.5 -3.4 -4.9 -73.4
Rentedekningsgrad -3.4 -2.1 -2.3 -37.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.6 -1.7 -2.2
Total kapitalrentabilitet -28.4 -32.5 -17.3 -22.0 -130.9
Signatur
23.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex