Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proffentreprise V/Helge A. Tryti
Juridisk navn:  Proffentreprise V/Helge A. Tryti
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22941800
Labobakken 7 Labobakken 7 Fax: 22941801
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 977192927
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/30/1997
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 3.946.000
Resultat: 448.000
Egenkapital: 280.000
Regnskap for  Proffentreprise V/Helge A. Tryti
Resultat 2005
Driftsinntekter 3.946.000
Driftskostnader -3.526.000
Driftsresultat 420.000
Finansinntekter 39.000
Finanskostnader -11.000
Finans 28.000
Resultat før skatt 448.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000
Sum omløpsmidler 1.067.000
Sum eiendeler 1.175.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 280.000
Sum langsiktig gjeld 37.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.946.000
Varekostnad 0
Lønninger -2.053.000
Avskrivning -68.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.405.000
Driftskostnader -3.526.000
Driftsresultat 420.000
Finansinntekter 39.000
Finanskostnader -11.000
Finans 28.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 108.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 486.000
Andre fordringer 445.000
Sum investeringer
Kasse, bank 137.000
Sum omløpsmidler 1.067.000
Sum eiendeler 1.175.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 37.000
Leverandørgjeld 97.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 348.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 413.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 209.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 23.8
Resultatgrad 10.6
Rentedekningsgrad 41.7
Gjeldsgrad 3.2
Total kapitalrentabilitet 39.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex