Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Promax Maritime AS
Juridisk navn:  Promax Maritime AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90754223
Haukvegen 7 Haukvegen 7 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 996066398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/1/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.64%
Resultat  
  
5.91%
Egenkapital  
  
52.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.176.000 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000
Resultat: 1.829.000 1.727.000 -122.000 40.000 672.000
Egenkapital: 663.000 436.000 268.000 434.000 405.000
Regnskap for  Promax Maritime AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.176.000 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000
Driftskostnader -1.358.000 -1.505.000 -2.055.000 -1.184.000 -1.928.000
Driftsresultat 1.818.000 1.724.000 -123.000 38.000 661.000
Finansinntekter 12.000 2.000 1.000 3.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 11.000 2.000 1.000 2.000 10.000
Resultat før skatt 1.829.000 1.727.000 -122.000 40.000 672.000
Skattekostnad -402.000 -359.000 0 -10.000 -183.000
Årsresultat 1.427.000 1.368.000 -166.000 30.000 488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.000
Sum omløpsmidler 2.614.000 2.211.000 796.000 786.000 1.477.000
Sum eiendeler 2.614.000 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 336.000 168.000 334.000 305.000
Sum egenkapital 663.000 436.000 268.000 434.000 405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.952.000 1.775.000 528.000 352.000 1.083.000
Sum gjeld og egenkapital 2.615.000 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.176.000 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.176.000 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -952.000 -1.141.000 -528.000 -898.000 -1.538.000
Avskrivning 0 0 0 -11.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -406.000 -364.000 -1.527.000 -275.000 -385.000
Driftskostnader -1.358.000 -1.505.000 -2.055.000 -1.184.000 -1.928.000
Driftsresultat 1.818.000 1.724.000 -123.000 38.000 661.000
Finansinntekter 12.000 2.000 1.000 3.000 10.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans 11.000 2.000 1.000 2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 0 0 -450.000
Årsresultat 1.427.000 1.368.000 -166.000 30.000 488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 638.000 694.000 614.000 693.000 307.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.977.000 1.517.000 182.000 93.000 1.170.000
Sum omløpsmidler 2.614.000 2.211.000 796.000 786.000 1.477.000
Sum eiendeler 2.614.000 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 336.000 168.000 334.000 305.000
Sum egenkapital 663.000 436.000 268.000 434.000 405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 28.000 0 33.000 17.000
Betalbar skatt 402.000 359.000 0 10.000 183.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 77.000 16.000 51.000 190.000
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 0 0 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 203.000 111.000 513.000 258.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.952.000 1.775.000 528.000 352.000 1.083.000
Sum gjeld og egenkapital 2.615.000 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 436.000 268.000 434.000 394.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.5 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.5 2.2 1.4
Soliditet 25.4 19.7 33.7 55.2 27.2
Resultatgrad 57.2 53.4 -6.4 3.1 25.5
Rentedekningsgrad 1 3
Gjeldsgrad 2.9 4.1 2 0.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 7 78.1 -15.3 5.2 45.1
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex