Promax Maritime AS
Juridisk navn:  Promax Maritime AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90754223
Haukvegen 7 Haukvegen 7 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 996066398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/1/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
67.13%
Resultat  
  
1515.57%
Egenkapital  
  
62.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000 3.252.000
Resultat: 1.727.000 -122.000 40.000 672.000 1.162.000
Egenkapital: 436.000 268.000 434.000 405.000 366.000
Regnskap for  Promax Maritime AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000 3.252.000
Driftskostnader -1.505.000 -2.055.000 -1.184.000 -1.928.000 -2.110.000
Driftsresultat 1.724.000 -123.000 38.000 661.000 1.142.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 10.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 2.000 1.000 2.000 10.000 19.000
Resultat før skatt 1.727.000 -122.000 40.000 672.000 1.162.000
Skattekostnad -359.000 0 -10.000 -183.000 -315.000
Årsresultat 1.368.000 -166.000 30.000 488.000 847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 796.000 786.000 1.477.000 1.856.000
Sum eiendeler 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 168.000 334.000 305.000 266.000
Sum egenkapital 436.000 268.000 434.000 405.000 366.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.775.000 528.000 352.000 1.083.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000 3.252.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.229.000 1.932.000 1.221.000 2.588.000 3.252.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.141.000 -528.000 -898.000 -1.538.000 -1.724.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -5.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -1.527.000 -275.000 -385.000 -379.000
Driftskostnader -1.505.000 -2.055.000 -1.184.000 -1.928.000 -2.110.000
Driftsresultat 1.724.000 -123.000 38.000 661.000 1.142.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 10.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 2.000 1.000 2.000 10.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 -450.000 -750.000
Årsresultat 1.368.000 -166.000 30.000 488.000 847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 694.000 614.000 693.000 307.000 1.216.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.517.000 182.000 93.000 1.170.000 640.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 796.000 786.000 1.477.000 1.856.000
Sum eiendeler 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 336.000 168.000 334.000 305.000 266.000
Sum egenkapital 436.000 268.000 434.000 405.000 366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 0 33.000 17.000 17.000
Betalbar skatt 359.000 0 10.000 183.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 16.000 51.000 190.000 175.000
Utbytte -1.200.000 0 0 -450.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 111.000 513.000 258.000 242.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.775.000 528.000 352.000 1.083.000 1.505.000
Sum gjeld og egenkapital 2.211.000 796.000 786.000 1.488.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 436.000 268.000 434.000 394.000 351.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 2.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 2.2 1.4 1.3
Soliditet 19.7 33.7 55.2 27.2 19.6
Resultatgrad 53.4 -6.4 3.1 25.5 35.1
Rentedekningsgrad 3 581.5
Gjeldsgrad 4.1 2 0.8 2.7 4.1
Total kapitalrentabilitet 78.1 -15.3 5.2 45.1 62.2
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex