Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Propan Produkter AS
Juridisk navn:  Propan Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35024991
Opsalvegen 59 Opsalvegen 59 Fax: 35024910
3690 Hjartdal 3690 Hjartdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Hjartdal
Org.nr: 986929983
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsdata Kongsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
728.12%
Resultat  
  
9.52%
Egenkapital  
  
13.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 265.000 32.000 158.000 0 57.000
Resultat: 23.000 21.000 -11.000 566.000 35.000
Egenkapital: 152.000 134.000 115.000 127.000 -439.000
Regnskap for  Propan Produkter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 265.000 32.000 158.000 0 57.000
Driftskostnader -242.000 -10.000 -140.000 566.000 -22.000
Driftsresultat 23.000 21.000 18.000 566.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -29.000 0 0
Finans 0 0 -29.000 0 0
Resultat før skatt 23.000 21.000 -11.000 566.000 35.000
Skattekostnad -5.000 -2.000 -1.000 1.000 -9.000
Årsresultat 18.000 20.000 -12.000 566.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.000 0
Sum omløpsmidler 596.000 609.000 622.000 560.000 560.000
Sum eiendeler 596.000 609.000 622.000 561.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 34.000 15.000 27.000 -539.000
Sum egenkapital 152.000 134.000 115.000 127.000 -439.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 323.000 409.000 859.000
Sum kortsiktig gjeld 444.000 475.000 184.000 25.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 609.000 622.000 561.000 560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 265.000 32.000 158.000 0 447.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -390.000
Driftsinntekter 265.000 32.000 158.000 0 57.000
Varekostnad -230.000 0 -108.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 -32.000 566.000 -22.000
Driftskostnader -242.000 -10.000 -140.000 566.000 -22.000
Driftsresultat 23.000 21.000 18.000 566.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -29.000 0 0
Finans 0 0 -29.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 20.000 -12.000 566.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 191.000 559.000 622.000 559.000 559.000
Andre fordringer 376.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 50.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 596.000 609.000 622.000 560.000 560.000
Sum eiendeler 596.000 609.000 622.000 561.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 34.000 15.000 27.000 -539.000
Sum egenkapital 152.000 134.000 115.000 127.000 -439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 323.000 409.000 859.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 10.000
Betalbar skatt 5.000 2.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 5.000 39.000 0 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 468.000 145.000 25.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 444.000 475.000 184.000 25.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 596.000 609.000 622.000 561.000 560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 134.000 438.000 535.000 420.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 3.4 22.4 4.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 3.4 22.5 4.1
Soliditet 25.5 2 18.5 22.6 -78.4
Resultatgrad 8.7 65.6 11.4 61.4
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 2.9 3.5 4.4 3.4 -2.3
Total kapitalrentabilitet 3.9 3.4 2.9 100.9 6.3
Signatur
28.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex