Prosjektadministrasjon AS
Juridisk navn:  Prosjektadministrasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33778600
Revåveien 14 Revåveien 14 Fax:
3070 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 984205317
Aksjekapital: 343.500 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/7/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.05%
Resultat  
  
208.29%
Egenkapital  
  
8.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 853.000 959.000 5.407.000 1.032.000 1.119.000
Resultat: 1.424.000 -1.315.000 4.773.000 -352.000 399.000
Egenkapital: 17.254.000 15.831.000 17.159.000 12.813.000 13.166.000
Regnskap for  Prosjektadministrasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 853.000 959.000 5.407.000 1.032.000 1.119.000
Driftskostnader -1.835.000 -1.779.000 -1.612.000 -1.488.000 -1.425.000
Driftsresultat -982.000 -821.000 3.795.000 -455.000 -306.000
Finansinntekter 2.459.000 -459.000 1.560.000 125.000 736.000
Finanskostnader -53.000 -35.000 -583.000 -23.000 -31.000
Finans 2.406.000 -494.000 977.000 102.000 705.000
Resultat før skatt 1.424.000 -1.315.000 4.773.000 -352.000 399.000
Skattekostnad 0 0 -427.000 0 0
Årsresultat 1.424.000 -1.315.000 4.346.000 -352.000 399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.401.000 0 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 16.463.000 14.923.000 19.782.000 14.416.000 14.729.000
Sum eiendeler 18.900.000 17.324.000 19.782.000 14.456.000 14.769.000
Sum opptjent egenkapital 16.911.000 15.487.000 16.816.000 12.470.000 12.822.000
Sum egenkapital 17.254.000 15.831.000 17.159.000 12.813.000 13.166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.645.000 1.493.000 2.623.000 1.643.000 1.604.000
Sum gjeld og egenkapital 18.900.000 17.324.000 19.783.000 14.457.000 14.770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 853.000 959.000 1.036.000 1.032.000 1.119.000
Andre inntekter 0 0 4.371.000 0 0
Driftsinntekter 853.000 959.000 5.407.000 1.032.000 1.119.000
Varekostnad -8.000 -8.000 -20.000 -8.000 -1.000
Lønninger -1.458.000 -1.074.000 -1.170.000 -1.137.000 -1.153.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -697.000 -422.000 -343.000 -271.000
Driftskostnader -1.835.000 -1.779.000 -1.612.000 -1.488.000 -1.425.000
Driftsresultat -982.000 -821.000 3.795.000 -455.000 -306.000
Finansinntekter 2.459.000 -459.000 1.560.000 125.000 736.000
Finanskostnader -53.000 -35.000 -583.000 -23.000 -31.000
Finans 2.406.000 -494.000 977.000 102.000 705.000
Konsernbidrag 0 0 -574.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.424.000 -1.315.000 4.346.000 -352.000 399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 40.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.437.000 2.401.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.401.000 0 40.000 40.000
Varebeholdning 2.037.000 2.037.000 2.249.000 2.739.000 2.739.000
Kundefordringer 1.000 0 16.000 71.000 1.000
Andre fordringer 265.000 358.000 2.748.000 442.000 414.000
Sum investeringer 13.057.000 10.305.000 9.593.000 8.114.000 8.027.000
Kasse, bank 1.102.000 2.222.000 3.683.000 1.667.000 2.181.000
Sum omløpsmidler 16.463.000 14.923.000 19.782.000 14.416.000 14.729.000
Sum eiendeler 18.900.000 17.324.000 19.782.000 14.456.000 14.769.000
Sum opptjent egenkapital 16.911.000 15.487.000 16.816.000 12.470.000 12.822.000
Sum egenkapital 17.254.000 15.831.000 17.159.000 12.813.000 13.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 755.000 1.151.000 1.144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 245.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 111.000 82.000 81.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.425.000 1.382.000 1.541.000 410.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 1.645.000 1.493.000 2.623.000 1.643.000 1.604.000
Sum gjeld og egenkapital 18.900.000 17.324.000 19.783.000 14.457.000 14.770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.818.000 13.430.000 17.159.000 12.773.000 13.125.000
Likviditetsgrad 1 10 10 7.5 8.8 9.2
Likviditetsgrad 2 8.8 8.6 6.7 7.1 7.5
Soliditet 91.3 91.4 86.7 88.6 89.1
Resultatgrad -115.1 -85.6 70.2 -44.1 -27.3
Rentedekningsgrad -18.5 -23.5 6.5 -19.8 13.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.8 -7.4 27.1 -2.3 2.9
Signatur
20.09.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex