Prosjektstyring Og Event AS
Juridisk navn:  Prosjektstyring Og Event AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91819697
Kristian Auberts Vei 1B Fabrikkgata 8 Fax: 35949451
0751 Oslo 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 981646924
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/24/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.73%
Resultat  
  
-98.8%
Egenkapital  
  
32.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.000 1.414.000 938.000 1.990.000 2.715.000
Resultat: 13.000 1.086.000 174.000 252.000 246.000
Egenkapital: 41.000 31.000 683.000 552.000 369.000
Regnskap for  Prosjektstyring Og Event AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.000 1.414.000 938.000 1.990.000 2.715.000
Driftskostnader 10.000 -618.000 -770.000 -1.729.000 -2.456.000
Driftsresultat 28.000 795.000 169.000 261.000 259.000
Finansinntekter 0 384.000 25.000 14.000 9.000
Finanskostnader -15.000 -93.000 -21.000 -23.000 -23.000
Finans -15.000 291.000 4.000 -9.000 -14.000
Resultat før skatt 13.000 1.086.000 174.000 252.000 246.000
Skattekostnad -3.000 -168.000 -43.000 -68.000 -66.000
Årsresultat 10.000 917.000 130.000 183.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 39.000 0 30.000 43.000
Sum omløpsmidler 210.000 1.446.000 1.646.000 1.485.000 1.235.000
Sum eiendeler 256.000 1.485.000 1.646.000 1.515.000 1.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 1.000 533.000 402.000 219.000
Sum egenkapital 41.000 31.000 683.000 552.000 369.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 203.000 182.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 1.452.000 760.000 780.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 1.486.000 1.646.000 1.514.000 1.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 869.000 930.000 1.990.000 2.715.000
Andre inntekter 0 545.000 9.000 0 0
Driftsinntekter 18.000 1.414.000 938.000 1.990.000 2.715.000
Varekostnad 5.000 -240.000 -55.000 -930.000 -1.340.000
Lønninger 79.000 -331.000 -664.000 -743.000 -1.053.000
Avskrivning -17.000 -1.000 -8.000 -15.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -46.000 -43.000 -41.000 -59.000
Driftskostnader 10.000 -618.000 -770.000 -1.729.000 -2.456.000
Driftsresultat 28.000 795.000 169.000 261.000 259.000
Finansinntekter 0 384.000 25.000 14.000 9.000
Finanskostnader -15.000 -93.000 -21.000 -23.000 -23.000
Finans -15.000 291.000 4.000 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.449.000 0 0 0
Årsresultat 10.000 917.000 130.000 183.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 39.000 0 27.000 42.000
Sum varige driftsmidler 46.000 39.000 0 27.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 39.000 0 30.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 38.000 10.000 29.000 29.000
Andre fordringer 210.000 1.408.000 1.120.000 1.155.000 1.106.000
Sum investeringer 0 0 516.000 266.000 100.000
Kasse, bank 0 0 0 34.000 0
Sum omløpsmidler 210.000 1.446.000 1.646.000 1.485.000 1.235.000
Sum eiendeler 256.000 1.485.000 1.646.000 1.515.000 1.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 1.000 533.000 402.000 219.000
Sum egenkapital 41.000 31.000 683.000 552.000 369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 200.000 231.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 203.000 182.000 148.000
Leverandørgjeld 10.000 3.000 6.000 2.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 166.000 46.000 65.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 0 30.000 90.000 96.000 149.000
Utbytte 0 -1.449.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 72.000 617.000 617.000 545.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 1.452.000 760.000 780.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 1.486.000 1.646.000 1.514.000 1.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -6.000 886.000 705.000 474.000
Likviditetsgrad 1 1 1 2.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1 2.2 2.0 1.7
Soliditet 1 2.1 41.5 36.5 28.9
Resultatgrad 155.6 56.2 1 13.1 9.5
Rentedekningsgrad 1.9 8.5 8 12.0 11.7
Gjeldsgrad 5.2 46.9 1.4 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 10.9 79.3 11.8 18.2 21.0
Signatur
08.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex