Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Protett As
Juridisk navn:  Protett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40612752
Industrivegen 63 Industrivegen 63 Fax:
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os (Hordaland)
Org.nr: 996611922
Aksjekapital: 183.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/14/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.28%
Resultat  
  
-109.09%
Egenkapital  
  
-195.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.346.000 1.851.000 2.160.000 576.000 449.000
Resultat: -161.000 -77.000 145.000 209.000 -36.000
Egenkapital: -62.000 65.000 124.000 10.000 -196.000
Regnskap for  Protett As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.346.000 1.851.000 2.160.000 576.000 449.000
Driftskostnader -1.509.000 -1.918.000 -2.014.000 -365.000 -484.000
Driftsresultat -163.000 -66.000 146.000 210.000 -35.000
Finansinntekter 0 -9.000 0 0 0
Finanskostnader 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -161.000 -77.000 145.000 209.000 -36.000
Skattekostnad 34.000 17.000 -31.000 -4.000 0
Årsresultat -127.000 -60.000 115.000 206.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 98.000 47.000 42.000 76.000
Sum omløpsmidler 51.000 419.000 508.000 142.000 138.000
Sum eiendeler 181.000 517.000 555.000 184.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -290.000 -230.000 -344.000 -550.000
Sum egenkapital -62.000 65.000 124.000 10.000 -196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243.000 453.000 431.000 174.000 410.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 517.000 555.000 184.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.335.000 1.851.000 2.160.000 576.000 449.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.346.000 1.851.000 2.160.000 576.000 449.000
Varekostnad -658.000 -823.000 -1.230.000 -128.000 -208.000
Lønninger -482.000 -489.000 -249.000 0 0
Avskrivning -32.000 -27.000 -38.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -337.000 -579.000 -497.000 -204.000 -243.000
Driftskostnader -1.509.000 -1.918.000 -2.014.000 -365.000 -484.000
Driftsresultat -163.000 -66.000 146.000 210.000 -35.000
Finansinntekter 0 -9.000 0 0 0
Finanskostnader 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 -60.000 115.000 206.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 27.000 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 37.000 62.000 23.000 0 0
Driftsløsøre 32.000 9.000 15.000 42.000 76.000
Sum varige driftsmidler 69.000 71.000 37.000 42.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 130.000 98.000 47.000 42.000 76.000
Varebeholdning 0 81.000 234.000 58.000 8.000
Kundefordringer 28.000 275.000 107.000 48.000 112.000
Andre fordringer 0 24.000 105.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 39.000 61.000 31.000 11.000
Sum omløpsmidler 51.000 419.000 508.000 142.000 138.000
Sum eiendeler 181.000 517.000 555.000 184.000 214.000
Sum opptjent egenkapital -416.000 -290.000 -230.000 -344.000 -550.000
Sum egenkapital -62.000 65.000 124.000 10.000 -196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 144.000 328.000 287.000 27.000 224.000
Betalbar skatt 0 0 41.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 57.000 34.000 0 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 68.000 69.000 144.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 453.000 431.000 174.000 410.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 517.000 555.000 184.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -192.000 -34.000 77.000 -32.000 -272.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.9 1.2 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 0.5 0.4
Soliditet -34.3 12.5 22.3 5.4 -91.6
Resultatgrad -12.1 -3.6 6.8 36.5 -7.8
Rentedekningsgrad 81.5 1 210.0 -35.0
Gjeldsgrad -3.9 7 3.5 17.4 -2.1
Total kapitalrentabilitet -90.1 -14.5 26.3 114.1 -16.4
Signatur
01.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex