Proworks AS
Juridisk navn:  Proworks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55018178
Bjørndalsbrotet 265 Bjørndalsbrotet 265 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 994870610
Aksjekapital: 1.650.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/14/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.03%
Resultat  
  
-104.46%
Egenkapital  
  
-62.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 573.000 843.000 749.000 1.147.000 985.000
Resultat: -1.145.000 -560.000 -643.000 -519.000 -284.000
Egenkapital: -2.392.000 -1.473.000 -913.000 -270.000 249.000
Regnskap for  Proworks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 573.000 843.000 749.000 1.147.000 985.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.399.000 -1.391.000 -1.670.000 -1.266.000
Driftsresultat -1.136.000 -556.000 -642.000 -523.000 -280.000
Finansinntekter 0 3.000 0 5.000 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -1.000 0 -4.000
Finans -9.000 -4.000 -1.000 5.000 -4.000
Resultat før skatt -1.145.000 -560.000 -643.000 -519.000 -284.000
Skattekostnad 50.000 0 0 0 0
Årsresultat -1.095.000 -560.000 -643.000 -519.000 -284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 11.000 14.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 1.826.000 1.918.000 2.246.000 1.945.000
Sum eiendeler 1.230.000 1.833.000 1.929.000 2.260.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital -4.718.000 -3.623.000 -3.063.000 -2.420.000 -1.901.000
Sum egenkapital -2.392.000 -1.473.000 -913.000 -270.000 249.000
Sum langsiktig gjeld 3.459.000 3.113.000 2.636.000 2.312.000 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 193.000 205.000 218.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.833.000 1.928.000 2.260.000 1.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 573.000 843.000 749.000 1.147.000 985.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 573.000 843.000 749.000 1.147.000 985.000
Varekostnad -927.000 -217.000 -495.000 -727.000 -576.000
Lønninger -402.000 -547.000 -578.000 -569.000 -346.000
Avskrivning -7.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -338.000 -310.000 -370.000 -343.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.399.000 -1.391.000 -1.670.000 -1.266.000
Driftsresultat -1.136.000 -556.000 -642.000 -523.000 -280.000
Finansinntekter 0 3.000 0 5.000 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -1.000 0 -4.000
Finans -9.000 -4.000 -1.000 5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.095.000 -560.000 -643.000 -519.000 -284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 11.000 14.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 11.000 14.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 7.000 11.000 14.000 18.000
Varebeholdning 924.000 1.385.000 1.679.000 1.683.000 1.388.000
Kundefordringer 7.000 13.000 70.000 419.000 5.000
Andre fordringer 25.000 363.000 105.000 48.000 416.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 65.000 65.000 96.000 136.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 1.826.000 1.918.000 2.246.000 1.945.000
Sum eiendeler 1.230.000 1.833.000 1.929.000 2.260.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital -4.718.000 -3.623.000 -3.063.000 -2.420.000 -1.901.000
Sum egenkapital -2.392.000 -1.473.000 -913.000 -270.000 249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.459.000 3.113.000 2.636.000 2.312.000 1.659.000
Leverandørgjeld 26.000 60.000 38.000 144.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 37.000 40.000 22.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 96.000 128.000 52.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000 193.000 205.000 218.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 1.229.000 1.833.000 1.928.000 2.260.000 1.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.068.000 1.633.000 1.713.000 2.028.000 1.890.000
Likviditetsgrad 1 7.6 9.5 9.4 10.3 35.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 1.2 2.6 10.2
Soliditet -194.6 -80.4 -47.4 -11.9 12.7
Resultatgrad -198.3 -85.7 -45.6 -28.4
Rentedekningsgrad -126.2 -79.4 -70.0
Gjeldsgrad -1.5 -2.2 -3.1 -9.4 6.9
Total kapitalrentabilitet -92.4 -30.2 -33.3 -22.9 -14.3
Signatur
16.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
GISMERVIK ØYSTEIN
Prokurister
16.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
GISMERVIK ØYSTEIN
GISMERVIK MORA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex