Psykiater Dag Oulie AS
Juridisk navn:  Psykiater Dag Oulie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92014084
Nattlandsveien 89 Nattlandsveien 89 Fax:
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986224572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
65.53%
Egenkapital  
  
12.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.859.000 2.672.000 2.839.000 2.500.000 2.341.000
Resultat: 1.114.000 673.000 1.199.000 714.000 540.000
Egenkapital: 8.061.000 7.183.000 6.678.000 5.912.000 5.418.000
Regnskap for  Psykiater Dag Oulie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.859.000 2.672.000 2.839.000 2.500.000 2.341.000
Driftskostnader -1.768.000 -1.823.000 -1.511.000 -1.659.000 -1.650.000
Driftsresultat 1.090.000 849.000 1.327.000 841.000 691.000
Finansinntekter 104.000 -12.000 11.000 2.000 2.000
Finanskostnader -80.000 -164.000 -139.000 -129.000 -154.000
Finans 24.000 -176.000 -128.000 -127.000 -152.000
Resultat før skatt 1.114.000 673.000 1.199.000 714.000 540.000
Skattekostnad -236.000 -168.000 -282.000 -220.000 -136.000
Årsresultat 878.000 505.000 916.000 494.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.119.000 7.858.000 8.025.000 8.043.000 8.196.000
Sum omløpsmidler 1.555.000 2.077.000 2.071.000 1.428.000 1.154.000
Sum eiendeler 10.674.000 9.935.000 10.096.000 9.471.000 9.350.000
Sum opptjent egenkapital 7.961.000 7.083.000 6.578.000 5.812.000 5.318.000
Sum egenkapital 8.061.000 7.183.000 6.678.000 5.912.000 5.418.000
Sum langsiktig gjeld 2.231.000 2.457.000 2.869.000 3.268.000 3.663.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 295.000 550.000 291.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 10.673.000 9.935.000 10.097.000 9.471.000 9.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.202.000 2.372.000 2.469.000 2.165.000 2.164.000
Andre inntekter 656.000 300.000 370.000 335.000 177.000
Driftsinntekter 2.859.000 2.672.000 2.839.000 2.500.000 2.341.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -815.000 -804.000 -666.000 -667.000 -667.000
Avskrivning -102.000 -104.000 -111.000 -96.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -915.000 -734.000 -896.000 -887.000
Driftskostnader -1.768.000 -1.823.000 -1.511.000 -1.659.000 -1.650.000
Driftsresultat 1.090.000 849.000 1.327.000 841.000 691.000
Finansinntekter 104.000 -12.000 11.000 2.000 2.000
Finanskostnader -80.000 -164.000 -139.000 -129.000 -154.000
Finans 24.000 -176.000 -128.000 -127.000 -152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Årsresultat 878.000 505.000 916.000 494.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.119.000 7.851.000 7.947.000 8.043.000 8.196.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.119.000 7.851.000 7.955.000 8.043.000 8.196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 70.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.119.000 7.858.000 8.025.000 8.043.000 8.196.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 69.000 49.000 0 0
Andre fordringer 57.000 683.000 1.096.000 504.000 371.000
Sum investeringer 38.000 39.000 43.000 31.000 31.000
Kasse, bank 1.387.000 1.287.000 883.000 893.000 751.000
Sum omløpsmidler 1.555.000 2.077.000 2.071.000 1.428.000 1.154.000
Sum eiendeler 10.674.000 9.935.000 10.096.000 9.471.000 9.350.000
Sum opptjent egenkapital 7.961.000 7.083.000 6.578.000 5.812.000 5.318.000
Sum egenkapital 8.061.000 7.183.000 6.678.000 5.912.000 5.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 57.000 69.000 68.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.231.000 2.457.000 2.869.000 3.268.000 3.663.000
Leverandørgjeld 54.000 3.000 11.000 17.000 50.000
Betalbar skatt 216.000 180.000 282.000 170.000 97.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 68.000 62.000 71.000 71.000
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 44.000 45.000 32.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 295.000 550.000 291.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 10.673.000 9.935.000 10.097.000 9.471.000 9.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.174.000 1.782.000 1.521.000 1.137.000 885.000
Likviditetsgrad 1 4.1 7 3.8 4.9 4.3
Likviditetsgrad 2 4.1 7 3.8 4.9 4.3
Soliditet 75.5 72.3 66.1 62.4 57.9
Resultatgrad 38.1 31.8 46.7 33.6 29.5
Rentedekningsgrad 13.6 5.2 9.5 6.5 4.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.2 8.4 13.3 8.9 7.4
Signatur
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex