Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Psykolog Abildsnes AS
Juridisk navn:  Psykolog Abildsnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90153673
Hamrevegen 57 Hamrevegen 57 Fax: 57795909
6730 Davik 6730 Davik
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 989008269
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.45%
Resultat  
  
-5.79%
Egenkapital  
  
30.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.348.000 2.432.000 2.250.000 2.310.000 2.472.000
Resultat: 700.000 743.000 1.033.000 1.300.000 963.000
Egenkapital: 1.969.000 1.507.000 1.254.000 1.199.000 1.742.000
Regnskap for  Psykolog Abildsnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.348.000 2.432.000 2.250.000 2.310.000 2.472.000
Driftskostnader -1.657.000 -1.688.000 -1.345.000 -1.444.000 -1.593.000
Driftsresultat 691.000 744.000 905.000 866.000 879.000
Finansinntekter 25.000 2.000 248.000 604.000 181.000
Finanskostnader -16.000 -3.000 -121.000 -171.000 -96.000
Finans 9.000 -1.000 127.000 433.000 85.000
Resultat før skatt 700.000 743.000 1.033.000 1.300.000 963.000
Skattekostnad -179.000 -189.000 -178.000 -243.000 -229.000
Årsresultat 521.000 554.000 855.000 1.057.000 734.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.285.000 2.433.000 1.642.000 1.682.000
Sum omløpsmidler 847.000 535.000 698.000 1.398.000 2.036.000
Sum eiendeler 2.874.000 2.820.000 3.131.000 3.040.000 3.718.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.407.000 1.154.000 1.099.000 1.642.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.507.000 1.254.000 1.199.000 1.742.000
Sum langsiktig gjeld 635.000 738.000 843.000 1.538.000 1.671.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 575.000 1.034.000 303.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 2.820.000 3.131.000 3.040.000 3.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.348.000 2.432.000 2.250.000 2.310.000 2.472.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.348.000 2.432.000 2.250.000 2.310.000 2.472.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -859.000 -863.000 -764.000 -766.000 -968.000
Avskrivning -258.000 -249.000 -75.000 -66.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -540.000 -576.000 -506.000 -612.000 -560.000
Driftskostnader -1.657.000 -1.688.000 -1.345.000 -1.444.000 -1.593.000
Driftsresultat 691.000 744.000 905.000 866.000 879.000
Finansinntekter 25.000 2.000 248.000 604.000 181.000
Finanskostnader -16.000 -3.000 -121.000 -171.000 -96.000
Finans 9.000 -1.000 127.000 433.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -300.000 -800.000 0 0
Årsresultat 521.000 554.000 855.000 1.057.000 734.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.454.000 1.488.000 1.523.000 1.557.000 1.567.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 778.000 893.000 85.000 115.000
Sum varige driftsmidler 2.009.000 2.267.000 2.415.000 1.642.000 1.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 17.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.285.000 2.433.000 1.642.000 1.682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 29.000 36.000
Andre fordringer 20.000 24.000 48.000 18.000 33.000
Sum investeringer 350.000 0 0 894.000 483.000
Kasse, bank 476.000 511.000 647.000 457.000 1.483.000
Sum omløpsmidler 847.000 535.000 698.000 1.398.000 2.036.000
Sum eiendeler 2.874.000 2.820.000 3.131.000 3.040.000 3.718.000
Sum opptjent egenkapital 1.869.000 1.407.000 1.154.000 1.099.000 1.642.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.507.000 1.254.000 1.199.000 1.742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 635.000 738.000 843.000 1.538.000 1.671.000
Leverandørgjeld 6.000 11.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 179.000 189.000 178.000 243.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 67.000 48.000 54.000 70.000
Utbytte -60.000 -300.000 -800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 8.000 2.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 575.000 1.034.000 303.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 2.874.000 2.820.000 3.131.000 3.040.000 3.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 -40.000 -336.000 1.095.000 1.731.000
Likviditetsgrad 1 3.1 0.9 0.7 4.6 6.7
Likviditetsgrad 2 3.1 0.9 0.7 4.6 6.7
Soliditet 68.5 53.4 40.1 39.4 46.9
Resultatgrad 29.4 30.6 40.2 37.5 35.6
Rentedekningsgrad 43.2 2 7.5 5.1 11.0
Gjeldsgrad 0.5 0.9 1.5 1.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 24.9 26.5 36.8 48.4 28.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex