Psykolog Ane Kvaale As
Juridisk navn:  Psykolog Ane Kvaale As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41210251
Dalavegen 2C Dalavegen 2C Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 917849757
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.24%
Resultat  
  
16.99%
Egenkapital  
  
51.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.141.000 1.074.000 271.000
Resultat: 241.000 206.000 231.000
Egenkapital: 545.000 360.000 203.000
Regnskap for  Psykolog Ane Kvaale As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.141.000 1.074.000 271.000
Driftskostnader -900.000 -868.000 -40.000
Driftsresultat 240.000 206.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 241.000 206.000 231.000
Skattekostnad -55.000 -50.000 -58.000
Årsresultat 185.000 157.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 710.000 522.000 276.000
Sum eiendeler 710.000 522.000 276.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 330.000 173.000
Sum egenkapital 545.000 360.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 163.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 523.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.141.000 1.074.000 271.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.141.000 1.074.000 271.000
Varekostnad -23.000 0 0
Lønninger -669.000 -672.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -196.000 -40.000
Driftskostnader -900.000 -868.000 -40.000
Driftsresultat 240.000 206.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 185.000 157.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 18.000 12.000
Andre fordringer 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 634.000 504.000 263.000
Sum omløpsmidler 710.000 522.000 276.000
Sum eiendeler 710.000 522.000 276.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 330.000 173.000
Sum egenkapital 545.000 360.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 18.000 14.000
Betalbar skatt 55.000 50.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 35.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 60.000 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 163.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000 523.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 359.000 203.000
Likviditetsgrad 1 4.3 3.2 3.8
Likviditetsgrad 2 4.3 3.2 3.8
Soliditet 76.8 68.8 73.6
Resultatgrad 2 19.2 85.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 33.8 39.4 83.7
Signatur
27.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex