Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Psykologspesialist Bettina Sunde As
Juridisk navn:  Psykologspesialist Bettina Sunde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fekjan 7B Fekjan 7B Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 998563771
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/8/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.67%
Resultat  
  
183.72%
Egenkapital  
  
35.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 993.000 866.000 785.000 721.000 837.000
Resultat: 122.000 43.000 56.000 -1.000 175.000
Egenkapital: 364.000 269.000 236.000 193.000 194.000
Regnskap for  Psykologspesialist Bettina Sunde As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 993.000 866.000 785.000 721.000 837.000
Driftskostnader -872.000 -818.000 -733.000 -722.000 -662.000
Driftsresultat 121.000 48.000 52.000 -1.000 174.000
Finansinntekter 0 -4.000 4.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -4.000 4.000 0 0
Resultat før skatt 122.000 43.000 56.000 -1.000 175.000
Skattekostnad -27.000 -11.000 -12.000 0 -31.000
Årsresultat 95.000 32.000 44.000 -1.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 555.000 386.000 348.000 306.000 320.000
Sum eiendeler 555.000 386.000 348.000 306.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 239.000 206.000 163.000 164.000
Sum egenkapital 364.000 269.000 236.000 193.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 118.000 111.000 113.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 556.000 387.000 347.000 306.000 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 993.000 866.000 785.000 721.000 837.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 993.000 866.000 785.000 721.000 837.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -717.000 -624.000 -561.000 -556.000 -489.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -194.000 -172.000 -166.000 -173.000
Driftskostnader -872.000 -818.000 -733.000 -722.000 -662.000
Driftsresultat 121.000 48.000 52.000 -1.000 174.000
Finansinntekter 0 -4.000 4.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 -4.000 4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 32.000 44.000 -1.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 15.000 0 0 0
Andre fordringer 26.000 14.000 39.000 5.000 5.000
Sum investeringer 100.000 100.000 104.000 0 0
Kasse, bank 404.000 258.000 204.000 301.000 315.000
Sum omløpsmidler 555.000 386.000 348.000 306.000 320.000
Sum eiendeler 555.000 386.000 348.000 306.000 320.000
Sum opptjent egenkapital 334.000 239.000 206.000 163.000 164.000
Sum egenkapital 364.000 269.000 236.000 193.000 194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 10.000 12.000 9.000
Betalbar skatt 27.000 11.000 12.000 0 31.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 35.000 37.000 49.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 67.000 52.000 52.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 118.000 111.000 113.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 556.000 387.000 347.000 306.000 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 268.000 237.000 193.000 194.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.3 3.1 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 2.9 3.3 3.1 2.7 2.6
Soliditet 65.5 69.5 6 63.1 60.6
Resultatgrad 12.2 5.5 6.6 -0.1 20.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 21.8 11.4 16.1 -0.3 54.4
Signatur
13.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex