Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Puffin Safari AS
Juridisk navn:  Puffin Safari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90838594
Bruvollveien 29 Bruvollveien 29 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 989854933
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.55%
Resultat  
  
-66.37%
Egenkapital  
  
15.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 988.000 1.117.000 998.000 850.000 761.000
Resultat: 150.000 446.000 223.000 289.000 112.000
Egenkapital: 847.000 734.000 606.000 438.000 201.000
Regnskap for  Puffin Safari AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 988.000 1.117.000 998.000 850.000 761.000
Driftskostnader -838.000 -671.000 -774.000 -561.000 -648.000
Driftsresultat 150.000 445.000 223.000 289.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 150.000 446.000 223.000 289.000 112.000
Skattekostnad -38.000 -107.000 -55.000 -53.000 0
Årsresultat 112.000 339.000 168.000 236.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 29.000 39.000 22.000 26.000
Sum omløpsmidler 924.000 938.000 646.000 491.000 201.000
Sum eiendeler 939.000 967.000 685.000 513.000 227.000
Sum opptjent egenkapital 637.000 524.000 396.000 228.000 -9.000
Sum egenkapital 847.000 734.000 606.000 438.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 232.000 78.000 76.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000 966.000 684.000 514.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 988.000 1.117.000 998.000 850.000 761.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 988.000 1.117.000 998.000 850.000 761.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -285.000 -286.000 -238.000 -193.000 -251.000
Avskrivning -15.000 -10.000 -7.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -538.000 -375.000 -529.000 -363.000 -392.000
Driftskostnader -838.000 -671.000 -774.000 -561.000 -648.000
Driftsresultat 150.000 445.000 223.000 289.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag -112.000 -129.000 -168.000 -228.000 0
Utbytte 0 -210.000 0 0 0
Årsresultat 112.000 339.000 168.000 236.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 28.000 39.000 21.000 26.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 28.000 39.000 21.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 29.000 39.000 22.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 0 2.000 0 19.000
Andre fordringer 18.000 0 13.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 889.000 938.000 630.000 491.000 181.000
Sum omløpsmidler 924.000 938.000 646.000 491.000 201.000
Sum eiendeler 939.000 967.000 685.000 513.000 227.000
Sum opptjent egenkapital 637.000 524.000 396.000 228.000 -9.000
Sum egenkapital 847.000 734.000 606.000 438.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 71.000 21.000 0 1.000
Betalbar skatt 40.000 108.000 55.000 53.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 51.000 2.000 15.000 23.000
Utbytte 0 -210.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 0 8.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 93.000 232.000 78.000 76.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000 966.000 684.000 514.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 831.000 706.000 568.000 415.000 176.000
Likviditetsgrad 1 9.9 4 8.3 6.5 8.0
Likviditetsgrad 2 9.9 4 8.3 6.5 8.1
Soliditet 90.1 7 88.6 85.2 88.9
Resultatgrad 15.2 39.8 22.3 34.0 14.8
Rentedekningsgrad 113.0
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 46.1 32.6 56.2 50.0
Signatur
21.02.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex