Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Puffin Safari AS
Juridisk navn:  Puffin Safari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90838594
Bruvollveien 29 Bruvollveien 29 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 989854933
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.82%
Resultat  
  
203.33%
Egenkapital  
  
29.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.332.000 988.000 1.117.000 998.000 850.000
Resultat: 455.000 150.000 446.000 223.000 289.000
Egenkapital: 1.097.000 847.000 734.000 606.000 438.000
Regnskap for  Puffin Safari AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.332.000 988.000 1.117.000 998.000 850.000
Driftskostnader -877.000 -838.000 -671.000 -774.000 -561.000
Driftsresultat 454.000 150.000 445.000 223.000 289.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 455.000 150.000 446.000 223.000 289.000
Skattekostnad -100.000 -38.000 -107.000 -55.000 -53.000
Årsresultat 355.000 112.000 339.000 168.000 236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 15.000 29.000 39.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.188.000 924.000 938.000 646.000 491.000
Sum eiendeler 1.198.000 939.000 967.000 685.000 513.000
Sum opptjent egenkapital 887.000 637.000 524.000 396.000 228.000
Sum egenkapital 1.097.000 847.000 734.000 606.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 93.000 232.000 78.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.199.000 940.000 966.000 684.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.296.000 988.000 1.117.000 998.000 850.000
Andre inntekter 36.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.332.000 988.000 1.117.000 998.000 850.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -336.000 -285.000 -286.000 -238.000 -193.000
Avskrivning -5.000 -15.000 -10.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -538.000 -375.000 -529.000 -363.000
Driftskostnader -877.000 -838.000 -671.000 -774.000 -561.000
Driftsresultat 454.000 150.000 445.000 223.000 289.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag -355.000 -112.000 -129.000 -168.000 -228.000
Utbytte 0 0 -210.000 0 0
Årsresultat 355.000 112.000 339.000 168.000 236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 13.000 28.000 39.000 21.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 13.000 28.000 39.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 10.000 15.000 29.000 39.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 17.000 0 2.000 0
Andre fordringer 30.000 18.000 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.155.000 889.000 938.000 630.000 491.000
Sum omløpsmidler 1.188.000 924.000 938.000 646.000 491.000
Sum eiendeler 1.198.000 939.000 967.000 685.000 513.000
Sum opptjent egenkapital 887.000 637.000 524.000 396.000 228.000
Sum egenkapital 1.097.000 847.000 734.000 606.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 52.000 71.000 21.000 0
Betalbar skatt 100.000 40.000 108.000 55.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 51.000 2.000 15.000
Utbytte 0 0 -210.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 93.000 232.000 78.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.199.000 940.000 966.000 684.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.086.000 831.000 706.000 568.000 415.000
Likviditetsgrad 1 11.6 9.9 4 8.3 6.5
Likviditetsgrad 2 11.6 9.9 4 8.3 6.5
Soliditet 91.5 90.1 7 88.6 85.2
Resultatgrad 34.1 15.2 39.8 22.3 34.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 37.9 1 46.1 32.6 56.2
Signatur
21.02.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex