Puls Egersund AS
Juridisk navn:  Puls Egersund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51490950
Jærveien 15 Jærveien 15 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 990131260
Aksjekapital: 601.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 6/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.75%
Resultat  
  
-36.84%
Egenkapital  
  
17.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.122.000 7.176.000 7.065.000 7.201.000 7.305.000
Resultat: 468.000 741.000 484.000 526.000 -535.000
Egenkapital: 2.531.000 2.161.000 1.575.000 1.091.000 565.000
Regnskap for  Puls Egersund AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.122.000 7.176.000 7.065.000 7.201.000 7.305.000
Driftskostnader -6.647.000 -6.405.000 -6.552.000 -6.644.000 -7.790.000
Driftsresultat 475.000 771.000 513.000 557.000 -485.000
Finansinntekter 9.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -34.000 -33.000 -36.000 -55.000
Finans -8.000 -30.000 -29.000 -32.000 -50.000
Resultat før skatt 468.000 741.000 484.000 526.000 -535.000
Skattekostnad -98.000 -154.000 0 0 0
Årsresultat 370.000 587.000 484.000 526.000 -535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.085.000 1.889.000 1.643.000 1.098.000 1.447.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 1.788.000 1.826.000 1.730.000 1.287.000
Sum eiendeler 3.838.000 3.677.000 3.469.000 2.828.000 2.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.930.000 1.560.000 974.000 490.000 -36.000
Sum egenkapital 2.531.000 2.161.000 1.575.000 1.091.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 165.000 362.000 448.000 747.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 1.153.000 1.446.000 990.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.838.000 3.676.000 3.469.000 2.828.000 2.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.859.000 7.071.000 6.940.000 6.922.000 7.148.000
Andre inntekter 263.000 106.000 124.000 279.000 157.000
Driftsinntekter 7.122.000 7.176.000 7.065.000 7.201.000 7.305.000
Varekostnad -165.000 -226.000 -300.000 -298.000 -376.000
Lønninger -2.875.000 -2.681.000 -2.989.000 -3.214.000 -3.920.000
Avskrivning -562.000 -497.000 -340.000 -458.000 -536.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.045.000 -3.001.000 -2.923.000 -2.674.000 -2.958.000
Driftskostnader -6.647.000 -6.405.000 -6.552.000 -6.644.000 -7.790.000
Driftsresultat 475.000 771.000 513.000 557.000 -485.000
Finansinntekter 9.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -34.000 -33.000 -36.000 -55.000
Finans -8.000 -30.000 -29.000 -32.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 370.000 587.000 484.000 526.000 -535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.985.000 1.789.000 1.543.000 998.000 1.347.000
Sum varige driftsmidler 1.985.000 1.789.000 1.543.000 998.000 1.347.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 2.085.000 1.889.000 1.643.000 1.098.000 1.447.000
Varebeholdning 115.000 61.000 60.000 92.000 56.000
Kundefordringer 100.000 110.000 107.000 144.000 0
Andre fordringer 52.000 39.000 24.000 49.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.487.000 1.578.000 1.635.000 1.445.000 1.187.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 1.788.000 1.826.000 1.730.000 1.287.000
Sum eiendeler 3.838.000 3.677.000 3.469.000 2.828.000 2.734.000
Sum opptjent egenkapital 1.930.000 1.560.000 974.000 490.000 -36.000
Sum egenkapital 2.531.000 2.161.000 1.575.000 1.091.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.000 362.000 448.000 747.000 1.046.000
Leverandørgjeld 120.000 158.000 560.000 179.000 198.000
Betalbar skatt 98.000 154.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 210.000 169.000 206.000 230.000 223.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 713.000 672.000 680.000 582.000 702.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 1.153.000 1.446.000 990.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.838.000 3.676.000 3.469.000 2.828.000 2.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000 635.000 380.000 740.000 164.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.3 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.2 1.7 1.1
Soliditet 65.9 58.8 45.4 38.6 20.7
Resultatgrad 6.7 10.7 7.3 7.7 -6.6
Rentedekningsgrad 27.9 22.7 15.5 15.5 -8.7
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.2 1.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 12.6 21.1 14.9 19.8 -17.6
Signatur
19.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex