Pulz Treningssenter AS
Juridisk navn:  Pulz Treningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51863666
Ryggveien 2C Ryggveien 2C Fax: 51863667
4070 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 990798591
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Finero As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.86%
Resultat  
  
26.26%
Egenkapital  
  
-2.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.738.000 5.472.000 5.609.000 5.500.000 5.533.000
Resultat: 1.000.000 792.000 566.000 317.000 261.000
Egenkapital: 1.863.000 1.915.000 1.936.000 1.949.000 1.788.000
Regnskap for  Pulz Treningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.738.000 5.472.000 5.609.000 5.500.000 5.533.000
Driftskostnader -4.801.000 -4.709.000 -5.072.000 -5.200.000 -5.307.000
Driftsresultat 936.000 763.000 538.000 299.000 226.000
Finansinntekter 64.000 30.000 29.000 32.000 48.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -15.000 -13.000
Finans 64.000 30.000 28.000 17.000 35.000
Resultat før skatt 1.000.000 792.000 566.000 317.000 261.000
Skattekostnad -220.000 -184.000 -137.000 -82.000 -78.000
Årsresultat 780.000 608.000 429.000 235.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 491.000 677.000 887.000 203.000
Sum omløpsmidler 3.400.000 3.081.000 2.772.000 2.959.000 2.541.000
Sum eiendeler 3.717.000 3.572.000 3.449.000 3.846.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 529.000 551.000 563.000 402.000
Sum egenkapital 1.863.000 1.915.000 1.936.000 1.949.000 1.788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.854.000 1.657.000 1.512.000 1.897.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 3.572.000 3.449.000 3.846.000 2.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.669.000 5.386.000 5.412.000 5.302.000 5.533.000
Andre inntekter 69.000 86.000 198.000 198.000 0
Driftsinntekter 5.738.000 5.472.000 5.609.000 5.500.000 5.533.000
Varekostnad -259.000 -301.000 -438.000 -456.000 -475.000
Lønninger -1.884.000 -1.896.000 -2.218.000 -2.495.000 -2.592.000
Avskrivning -188.000 -189.000 -213.000 -133.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.470.000 -2.323.000 -2.203.000 -2.116.000 -2.179.000
Driftskostnader -4.801.000 -4.709.000 -5.072.000 -5.200.000 -5.307.000
Driftsresultat 936.000 763.000 538.000 299.000 226.000
Finansinntekter 64.000 30.000 29.000 32.000 48.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -15.000 -13.000
Finans 64.000 30.000 28.000 17.000 35.000
Konsernbidrag -832.000 -629.000 -441.000 -73.000 -142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 780.000 608.000 429.000 235.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 35.000 32.000 30.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 268.000 456.000 645.000 858.000 116.000
Sum varige driftsmidler 268.000 456.000 645.000 858.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 317.000 491.000 677.000 887.000 203.000
Varebeholdning 9.000 5.000 9.000 35.000 33.000
Kundefordringer 80.000 108.000 247.000 247.000 0
Andre fordringer 56.000 58.000 63.000 50.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.121.000 1.161.000 1.747.000 1.852.000 1.523.000
Sum omløpsmidler 3.400.000 3.081.000 2.772.000 2.959.000 2.541.000
Sum eiendeler 3.717.000 3.572.000 3.449.000 3.846.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital 477.000 529.000 551.000 563.000 402.000
Sum egenkapital 1.863.000 1.915.000 1.936.000 1.949.000 1.788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 107.000 108.000 970.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 122.000 154.000 186.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 611.000 670.000 643.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 1.854.000 1.657.000 1.512.000 1.897.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 3.717.000 3.572.000 3.449.000 3.846.000 2.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.546.000 1.424.000 1.260.000 1.062.000 1.585.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.8 1.6 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.8 1.5 2.7
Soliditet 50.1 53.6 56.1 50.7 65.2
Resultatgrad 16.3 13.9 9.6 5.4 4.1
Rentedekningsgrad 5 19.9 21.1
Gjeldsgrad 1 0.9 0.8 1 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.9 22.2 16.4 8.6 10.0
Signatur
30.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex